Publikácie

Databáza EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vedecké časopisy pre riadenie prevádzky, logistiky a kvality. Je určená pre vedeckých pracovníkov a odborníkov v odbore.

Databáza JSTOR ARTS & SCIENCE VI je digitálny archív špičkových amerických časopisov z oblasti spoločenských vied. Kolekcia VI obsahuje 143 časopisov a 623 418 článkov určených vedcom, odborníkom i študentom.

Databáza JSTOR BUSINESS II je digitálny archív popredných amerických časopisov z oblasti ekonómie, politiky, práva a psychológie. Obsahuje 66 časopisov a 236 487 článkov.

Databáza TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS umožňuje prístup k informáciám zo 120 vedeckých časopisov od vydavateľa Taylor & Francis z oblasti účtovníctva, financií, obchodu, riadenia a ekonómie.

Služba Taylor & Francis e-books umožňuje prístup ku kolekcii 3 700 vybraných e-kníh vydavateľstva Taylor & Francis.

Tritius je knižničný systém knižnice ŠAVŠ. Neregistrovaným používateľom umožňuje vyhľadávanie v katalógu, registrovaným naviac evidenciu a predlžovanie výpožičiek, rezervácie a pod.

Vstup do databázy Emerald Operations, Logistics & Quality

Vstup do databázy JSTOR - Art & Sciences VI

Vstup do databázy JSTOR - Business II

Vstup do databázy Taylor & Francis Business, Management & Economics

Podrobné informácie k databáze Taylor & Francis Business, Management & Economics

Vstup do vybraných e-kníh vydavateľstva Taylor & Francis

Vstup do knižničného systému ŠAVŠ Tritius