Projekty

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na ŠAVŠ. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

Projekty podľa názvu   Projekty podľa obdobia   Projekty podľa garanta   Projekty podľa pracovníka   Projekty podľa pracoviska   

Pomocou nasledujúceho formulára je možné vyhľadávať projekty podľa pracoviska, na ktorom boli riešené. Niektoré projekty môžu byť riešené aj na úrovni fakúlt, popr. celej univerzity.

Pri zaškrtnutí možnosti Použiť pracovisko pracovníka, nie projektu sa budú vyhľadávať projekty, na ktorých je evidovaný aspoň jeden výskumník zo zadaného pracoviska.

Pracovisko:   vrátane podpracovísk
Zobraziť aj podprojekty:
Druh:     vrátane poddruhhov   
Stav:
Použiť pracovisko pracovníka, nie projektu: