Projekty

Tato aplikace slouží k vyhledávání projektů řešených na ŠAVŠ. Vyhledávat lze dle různých kritérií - podle názvu (aplikace akceptuje slova s diakritikou nebo bez diakritiky, je nutné zadat minimálně tři znaky libovolného podřetězce názvu projektu), období, garanta, pracoviště garanta nebo dle typu projektu.

Projekty dle názvu   Projekty dle období   Projekty dle garanta   Projekty dle pracovníka   Projekty dle pracoviště   

Pomocí následujícího formuláře je možné vyhledávat projekty podle pracoviště, na kterém byly řešeny. Některé projekty mohou být řešeny i na úrovni celých fakult, popř. celé univerzity.

Pracoviště:   včetně podpracovišť
Zobrazit i podprojekty:
Druh:     včetně poddruhů   
Stav: