Projekty

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na ŠAVŠ. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

   
Projekty podľa obdobia
   Projekty podľa garanta   
   
Projekty podľa pracoviska   

Pomocou nasledujúceho formulára je možné vyhľadávať projekty riešené v danom období.

Od:
     do:        Zobraziť aj podprojekty
Pracovisko:
 ŠAVŠ    celouniverzitné   
Druh:
    vrátane poddruhhov   
Stav: