Zadání závěrečné práce – Ing. Lenka Zvolánková – ŠAVŠ MB B-EM-FM prez [sem 7, roč 4]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Katedra managementu a marketingu
 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2015/2016
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Zvolánková
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a finanční management
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
 
 
Název práce:Marketingová komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Mimoň
 
 
Jazyková varianta:Čeština
  
Cíl:
Cílem práce je analýza současné marketingové komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, jakožto státního podniku, a návrh nové strategie pro zefektivnění komunikace.
 
 
Rámcový obsah:
  1. Pojem marketingová komunikace a jeho význam pro společnost.
  2. Analýza komunikačního mixu společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Mimoň.
  3. Návrh strategie marketingové komunikace.
  4. Doporučení a závěr.
  
Rozsah práce:
25 - 30 stran
 
 
Literatura:
  1. KUMAR, N. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2439-3.
  2. JAHODOVÁ, H. -- PŘIKRYLOVÁ, J. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
  3. KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 12. vyd. Praha: GRADA, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
  4. FREY, P. Marketingová komunikace.: Nové trendy 3.0. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6.
  
Datum zadání:
únor 2015
 
 
Datum odevzdání:
prosinec 2015



Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Vedoucí katedry
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 
Lenka Zvolánková
Autorka práce