Final thesis assignment form – Ing. Lenka Zvolánková – ŠAVŠ MB B-EM-FAM pres [term 7, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Katedra managementu a marketingu
 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2015/2016
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Zvolánková
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a finanční management
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
  
Název práce:
Marketingová komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Mimoň
 
 
Jazyková varianta:
Čeština
  
Cíl:Cílem práce je analýza současné marketingové komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, jakožto státního podniku, a návrh nové strategie pro zefektivnění komunikace.
 
 
Rámcový obsah:
  1. Pojem marketingová komunikace a jeho význam pro společnost.
  2. Analýza komunikačního mixu společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Mimoň.
  3. Návrh strategie marketingové komunikace.
  4. Doporučení a závěr.
 
 
Rozsah práce:25 - 30 stran
 
 
Literatura:
  1. KUMAR, N. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2439-3.
  2. JAHODOVÁ, H. -- PŘIKRYLOVÁ, J. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
  3. KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 12th vyd. Praha: GRADA, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
  4. FREY, P. Marketingová komunikace.: Nové trendy 3.0. 3rd vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6.
 
 
Datum zadání:únor 2015
  
Datum odevzdání:
prosinec 2015Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Vedoucí katedry
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 
Lenka Zvolánková
Autorka práce