Zadání závěrečné práce – Bc. Filip Kozák – ŠAVŠ MB B-EM-EO komb [sem 7, roč 4]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Katedra managementu a marketingu
 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2014/2015
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autor práce:
Filip Kozák
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a management obchodu
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
  
Název práce:Event marketing
 
 
Jazyková varianta:
Čeština
 
 
Cíl:Cílem bakalářské práce je objasnit pojem event marketing a analyzovat konkrétní event marketingové aktivity z pohledu agentury, nabízející tyto služby. Výsledkem bude doporučení pro zkvalitnění služeb klientům.
 
 
Rámcový obsah:
  1. Charakteristika pojmu event marketing
  2. Rozbor event marketingových aktivit
  3. Současné trendy v oblasti event marketingu v ČR a ve světě
  4. Analýza event marketingových aktivit poskytovaných konkrétnímu klientovi
  5. Návrh řešení preblematických situací, doporučení pro zkvalitnění služeb zákazníkům
  
Rozsah práce:
25 - 30 stran
 
 
Literatura:
  1. FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer press, 2008. 451 s. ISBN 80-251-1041-9.
  2. PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Marketingová komunikace. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s. Vysoká škola, 2010. 293 s. ISBN 978-80-87042-33-5.
  3. ŠINDLER, P. Event marketing: jak využívat emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 236 s. ISBN 80-247-0646-6.
  4. FREY, P. Marketingová komunikace.: To nejlepší z nových trendů. 2. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
  5. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing.: Nové trendy a reflexe změn ve světě. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2986-2.
  
Datum zadání:
březen 2014
 
 
Datum odevzdání:prosinec 2014Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí katedry
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 
Filip Kozák
Autor práce