Final thesis assignment form – Bc. Filip Kozák – ŠAVŠ MB B-EM-BAS comb [term 7, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Katedra managementu a marketingu
 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2014/2015
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autor práce:
Filip Kozák
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:Podniková ekonomika a management obchodu
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
 
 
Název práce:
Event marketing
 
 
Jazyková varianta:Čeština
 
 
Cíl:
Cílem bakalářské práce je objasnit pojem event marketing a analyzovat konkrétní event marketingové aktivity z pohledu agentury, nabízející tyto služby. Výsledkem bude doporučení pro zkvalitnění služeb klientům.
 
 
Rámcový obsah:
  1. Charakteristika pojmu event marketing
  2. Rozbor event marketingových aktivit
  3. Současné trendy v oblasti event marketingu v ČR a ve světě
  4. Analýza event marketingových aktivit poskytovaných konkrétnímu klientovi
  5. Návrh řešení preblematických situací, doporučení pro zkvalitnění služeb zákazníkům
 
 
Rozsah práce:25 - 30 stran
 
 
Literatura:
  1. FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer press, 2008. 451 s. ISBN 80-251-1041-9.
  2. PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Marketingová komunikace. 1st vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s. Vysoká škola, 2010. 293 s. ISBN 978-80-87042-33-5.
  3. ŠINDLER, P. Event marketing: jak využívat emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 236 s. ISBN 80-247-0646-6.
  4. FREY, P. Marketingová komunikace.: To nejlepší z nových trendů. 2nd vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
  5. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing.: Nové trendy a reflexe změn ve světě. 3rd vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2986-2.
  
Datum zadání:březen 2014
 
 
Datum odevzdání:
prosinec 2014Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí katedry
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 Filip Kozák
Autor práce