Final thesis assignment form – Ing. Simona Havlíková – ŠAVŠ MB B-EM-BAS pres [term 8, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Institut managementu a marketingu
 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2011/2012
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autorka práce:
Simona Havlíková
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a management obchodu
Vedoucí práce:Ing. Zuzana Svobodová
 
 
Název práce:Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
 
 
Jazyková varianta:
Čeština
 
 
Cíl:
Cílem práce je zmapování využití guerillového marketingu jako specifické části marketingové komunikace.
 
 
Rámcový obsah:
 1. Marketingová komunikace
 2. Nové trendy marketingové komunikace
 3. Guerillová komunikace a její efekt
 4. Guerillové kampaně v ČR a zahraničí
 5. Závěry a doporučení
  
Rozsah práce:
25-30
 
 
Literatura:
 1. LEVINSON, J C. Guerilla marketing.: Nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. 2nd vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3546-4.
 2. PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
 3. FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer press, 2008. 451 s. ISBN 80-251-1041-9.
 4. PATALAS, T. Guerillový marketing.: Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1st vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2484-3.
 5. ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. 2nd vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.
 6. KARLÍČEK, M. -- ZAMAZALOVÁ, M. Marketingová komunikace. 1st vyd. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1601-1.
 
 
Datum zadání:
únor 2011
 
 
Datum odevzdání:
prosinec 2011Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí katedry
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 Simona Havlíková
Autorka práce