Final thesis assignment form – Bc. Klára Čížková, DiS. – ŠAVŠ MB B-EM-BAS comb [term 9, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Institut managementu a marketingu
 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2010/2011
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autorka práce:Klára Čížková, DiS.
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a management obchodu
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
  
Název práce:
ŠKODA AUTO na trzích států bývalé Jugoslávie
 
 
Jazyková varianta:
Čeština
 
 
Cíl:
Cílem této bakalářské práce je analýza trhů vybraných zemí a jejich očekávaného vývoje ( Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko,Černá Hora, Makedonie)
 
 
Rámcový obsah:
  1. Profil společnosti ŠKODA AUTO a.s.
  2. Mezinárodní prostředí ( ekonomické, politické a právní, sociální a kulturní vlivy, formy vstupu firem na mezinárodní trhy)
  3. Charakteristika jednotlivých států(ekonomické ukazatele, automobilový průmysl a trh)
  4. Situace společnosti ŠKODA AUTO a.s. na těchto trzích
  5. Vhodnost použité strategie a očekávaný vývoj jednotlivých trhů
 
 
Rozsah práce:
25
 
 
Literatura:
  1. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: VŠE Praha, 1998. 194 s. ISBN 80-7079-322-8.
  2. SLANÝ, A. -- ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: Nakladatelství C.H.Beck , 1999. 271 s. ISBN 80-7179-237-3.
  3. Interní materiály Škoda Auto a.s.
 
 
Datum zadání:březen 2010
 
 
Datum odevzdání:
prosinec 2010Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí institutu
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 
Klára Čížková, DiS.
Autorka práce