Final thesis assignment form – Bc. Martin Nedvěd – ŠAVŠ MB B-EM-BAS pres [term 9, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Institut managementu a marketingu
 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2010/2011
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autor práce:
Martin Nedvěd
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a management obchodu
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
  
Název práce:
Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
 
 
Jazyková varianta:Čeština
 
 
Cíl:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit praktické využívání marketingu u víceznačkového prodejce nových automobilů, provést porovnání marketingových aktivit jednotlivých prodávaných značek, odhalit případné slabé stránky a navrhnout možná zlepšení.
 
 
Rámcový obsah:
  1. Marketing v oblasti prodeje zboží dlouhodobé spotřeby
  2. Zjištění skutečného stavu marketingu u víceznačkového prodejce
  3. Analýza marketingových aktivit jednotlivých značek
  4. Vyhodnocení aktivit a návrhy na zlepšení
  5. Představy o budoucích způsobech a formách marketingu
 
 
Rozsah práce:25
 
 
Literatura:
  1. PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Marketingová komunikace pro kombinovanou formu studia. 1st vyd. Mladá Boleslav: ŠAVŠ o.p.s., 2010. ISBN 978-80-87042-33-5.
  2. ARMSTRONG, G. -- SAUNDERS, J. -- KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
  3. KOTLER, P. -- ARMSTRONG, G. Marketing. 1st vyd. Praha: GRADA, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3.
  4. Interní zdroje Škoda Auto a.s..
  
Datum zadání:březen 2010
  
Datum odevzdání:
prosinec 2010Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 
Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí institutu
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 
Martin Nedvěd
Autor práce