Final thesis assignment form – Bc. Martin Horák – ŠAVŠ MB B-EM-BAS pres [term 8, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Institut managementu a marketingu
 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
2010/2011
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autor práce:
Martin Horák
Studijní program:Ekonomika a management
Obor:
Podniková ekonomika a management obchodu
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Svobodová
 
 
Název práce:
Důležitost oddělení péče o zákazníky pro činnost firmy
  
Jazyková varianta:
Čeština
 
 
Cíl:Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit vnitropodnikový útvar Péče o zákazníky a posoudit jeho důležitost a váhu pro udržení a získání zákazníků.
  
Rámcový obsah:
  1. Hodnota zákazníků pro firmu, CRM
  2. Budování vztahů se zákazníky.
  3. Marketingová komunikace se zákazníky.
  4. Péče o zákazníky v České spořitelně.
  5. Doporučení a závěr.
  
Rozsah práce:
25
 
 
Literatura:
  1. KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 12th vyd. Praha: GRADA, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
  2. KOTLER, P. -- SOUNDERS, J. -- ARMSTRONG, G. Moderní Marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
  3. LOŠŤÁKOVÁ, H. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-3155-1.
 
 
Datum zadání:březen 2010
 
 
Datum odevzdání:prosinec 2010Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí práce
 Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí institutu
 
 
 
Mgr. Petr Šulc
Prorektor ŠAVŠ
 
Martin Horák
Autor práce