Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Obdobie LS 2019/2020 - MBA - ŠAVŠ

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   01. 02. 2020 - 30. 05. 2020   Podávanie prihlášok na štátnu skúšku
15. 02. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    31. 03. 2020 Uzávierka skúšobných správ (ZS 2019/2020 - MBA)
 
 
06. 04. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2020  
   18. 11. 2020 Uzávierka skúšobných správ