Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Obdobie ZS 2019/2020 - MBA - ŠAVŠ

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2019/2020 - MBA - ŠAVŠ).
 
01. 09. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    18. 11. 2019 23:59 Uzávierka skúšobných správ (LS 2018/2019 - MBA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 02. 2020 - 30. 05. 2020  Podávanie prihlášok na štátnu skúšku (LS 2019/2020 - MBA)
 
 
 
 
15. 02. 2020  
   31. 03. 2020 Uzávierka skúšobných správ