Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Obdobie ZS 2020/2021 - ŠAVŠ

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2019/2020 - ŠAVŠ).
 
   30. 11. 2019 00:00 - 01. 10. 2020 23:59  E-prihlášky
   30. 11. 2019 - 14. 10. 2020   Prezeranie e-prihlášok
15. 09. 2020  
    18. 09. 2020 23:59 Uzávierka skúšobných správ (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
    09. 10. 2020 23:59 Uzávierka zadávania hodnotení (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 02. 2021