Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Obdobie LS 2019/2020 - ŠAVŠ

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   07. 10. 2019 00:00 - 31. 01. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok
   07. 10. 2019 00:00 - 31. 01. 2020 23:59  E-prihlášky
   08. 11. 2019 00:00 Nastavení registračních vln
   19. 11. 2019 19:00 - 27. 11. 2019 23:59  Registrácie (studijních předmětů pro letní semestr)
   02. 12. 2019 00:00 Vánoční setkání se studenty (Vánoční setkání se studenty + akademické plénum MB)
   04. 12. 2019 00:00 Vánoční setkání se studenty (Vánoční setkání se studenty + akademické plénum Praha)
   06. 12. 2019 00:00 Závěrečné práce (Nahlášení návrhů témat BP (kontaktní centrum) - 3.ročník BS )
   11. 12. 2019 00:00 Závěrečné práce (Termín odevzdání BP 4.ročník BS/nahlášení oponentů z praxe)
   14. 12. 2019 00:00 Cambridgeské zkoušky FCE a CAE
   31. 12. 2019 00:00 Přihlášení k tématickým okruhům (DP - 2.semestr MS)
   02. 01. 2020 - 01. 02. 2020   skúškové obdobie (7.semestr BS)
   02. 01. 2020 - 07. 02. 2020   skúškové obdobie (3. a 4.semestr MS )
   05. 01. 2020 00:00 Závěrečné práce (termín odevzdání DP, 4.semestr MS - el.verze)
   06. 01. 2020 - 21. 02. 2020   skúškové obdobie (ostatní ročníky)
   07. 01. 2020 00:00 Den otevřených dveří (Praha)
   09. 01. 2020 00:00 Závěrečné práce (termín odevzdání DP, 4.semestr MS - tištěná verze)
   15. 01. 2020 - 16. 01. 2020   Research Open Days
   16. 01. 2020 00:00 Den otevřených dveří (MB)
   17. 01. 2020 00:00 Nastavení zápisových vln
   27. 01. 2020 00:00 Vyhotovení posudků bakalářských prací
   30. 01. 2020 00:00 Zveřejnění rozvrhů
   31. 01. 2020 00:00 Kontrola splnění studijních povinností (za 4.ročník BS (podpis na SO))
   01. 02. 2020 00:00 Vyhotovení posudků diplomových prací
   04. 02. 2020 16:00 - 16. 02. 2020 23:59  Zápis (tvorba rozvrhů, e-zápis nebo prezenční zápis do studia, podávání žádostí na konzultační a opačnou formu studia)
   04. 02. 2020 16:00 - 02. 03. 2020 23:59  Zmeny v zápisoch (předchozí zápis nutný)
   05. 02. 2020 - 21. 02. 2020   Výsledky prijímacích skúšok
   07. 02. 2020 00:00 Kontrola splnění studijních povinností (za 4.semestr MS (podpis na SO))
   10. 02. 2020 - 21. 02. 2020   Státní závěrečné zkoušky (zimní termín SZZ BS)
   11. 02. 2020 00:00 Den otevřených dveří (Praha)
   11. 02. 2020 00:00 Odborná praxe (Odevzdání hodnocení a zpráv z povinné praxe na studijním oddělení)
   15. 02. 2020 00:00 Den otevřených dveří (MB)
   16. 02. 2020 23:59 Koniec prijímania žiadostí o výnimku v zápisoch
   17. 02. 2020 - 21. 02. 2020   Bloková forma výuky
   17. 02. 2020 - 28. 02. 2020   Státní závěrečné zkoušky (zimní termín SZ MS)
20. 02. 2020     21. 02. 2020 Odevzdání zadání závěrečné práce (ZS 2019/2020) - 2.semestr MS, studentem na studijní oddělení
Odborná praxe (ZS 2019/2020) - potvrzení absolvování do AIS
Odevzdání zadání závěrečné práce - DP 2.semestr MS, studentem na studijní oddělení
Odborná praxe - potvrzení absolvování do AIS
 
    24. 02. 2020 - 15. 05. 2020  Výuka (ZS 2019/2020) - v letním semestru (MB, Praha)
   24. 02. 2020 - 17. 05. 2020  Výuka - v letním semestru
   24. 02. 2020 - 23. 05. 2020  Výuka (ZS 2019/2020) - kombinovaná forma
   24. 02. 2020 - 23. 05. 2020  Výuka - kombinované studium
   24. 02. 2020 - 24. 05. 2020  Výučbová časť
 
 
    02. 03. 2020 00:00 - 19. 04. 2020 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce - uzávěrka pro bakalářské studium
   02. 03. 2020 00:00 - 26. 04. 2020 23:59  Podávanie prihlášok na štátnu skúšku - uzávěrka pro navazující magisterské studium
 
    05. 03. 2020 Slavnostní promoce absolventů (ZS 2019/2020) - BS i MS
Slavnostní promoce absolventů - BS i MS
 
    06. 03. 2020 Slavnostní promoce absolventů (ZS 2019/2020) - BS i MS
Slavnostní promoce absolventů - BS i MS
    07. 03. 2020 Hodnocení (ZS 2019/2020) - poslední možný termín pro konání zkoušek v ZS 19/20
Hodnocení - poslední možný termín pro konání zkoušek v ZS 19/20
 
    10. 03. 2020 Den otevřených dveří (ZS 2019/2020) - Praha
Den otevřených dveří - Praha
 
    12. 03. 2020 Den otevřených dveří (ZS 2019/2020) - MB
Den otevřených dveří - MB
 
    16. 03. 2020 - 20. 03. 2020  International Week
 
    18. 03. 2020 Career day (ZS 2019/2020) - Career day + Seminář o povinné odborné praxi, 2.ročník BS + základní info ke zpracování BP
Career day - seminář o povinné praxi 2.ročník BS + základní ifno ke zpracování BP
 
 
28. 03. 2020  
    27. 03. 2020 23:59 Uzávierka skúšobných správ (ZS 2019/2020)
    29. 03. 2020 Zveřejnění tématických okruhů - DP pro studenty 2. semestru MS
 
 
 
    07. 04. 2020 Den otevřených dveří (ZS 2019/2020) - Praha
Den otevřených dveří - Praha
 
    11. 04. 2020 Den otevřených dveří (ZS 2019/2020) - MB
Den otevřených dveří - MB
 
 
    14. 04. 2020 23:59 Uzávierka zadávania hodnotení (ZS 2019/2020)
 
    19. 04. 2020 Odevzdání příhlášek na SZZ - uzávěrka podání k letnímu termínu SZZ, BS
 
 
    26. 04. 2020 Odevzdání příhlášek na SZZ - uzávěrka podání k letnímu termínu SZZ, MS
Přihlášení k tématickým okruhům - DP, 2. semestr MS
 
 
    01. 05. 2020 Odevzdání závěrečné práce - BP, 4. ročník BS
 
 
 
 
    12. 05. 2020 Den otevřených dveří - Praha
    14. 05. 2020 Den otevřených dveří - MB
 
    15. 05. 2020 - 15. 11. 2020  Potvrdzovanie študijných výsledkov
   15. 05. 2020 Odevzdání závěrečné práce - DP, 4. semestr MS
 
 
 
    25. 05. 2020 - 05. 06. 2020  Bloková forma výuky
   25. 05. 2020 Vyhotovení posudků bakalářských prací - k SBZ v LS
 
    29. 05. 2020 Odevzdání zadání závěrečné práce - BP, 3. ročník BS studentem na studijní oddělení
Kontrola splnění studijních povinností - před SZZ, BS (podpis na studijním oddělení)
 
 
 
    05. 06. 2020 Kontrola splnění studijních povinností - před SZZ, MS (podpis na studijním oddělení)
    07. 06. 2020 Vyhotovení posudků diplomových prací
 
    08. 06. 2020 - 19. 06. 2020  Štátne záverečné skúšky - letní termín, BS
 
    11. 06. 2020 Den otevřených dveří - MB
 
    15. 06. 2020 - 23. 06. 2020  Štátne záverečné skúšky - letní termín, MS
 
 
    20. 06. 2020 Cambridgeské zkoušky FCE a CAE
 
 
    26. 06. 2020 Odevzdání zadání závěrečné práce - DP, 2. semestr MS studentem na studijní oddělení
 
    29. 06. 2020 - 28. 08. 2020  Letné prázdniny