Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Období LS 2018/2019 - ŠAVŠ

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (LS 2019/2020 - ŠAVŠ).
 
 
  22. 10. 2018 00:00 - 31. 1. 2019 23:59  E-přihlášky
 
  22. 10. 2018 00:00 - 31. 1. 2019 23:59  
Prohlížení e-přihlášek
 
  9. 11. 2018 00:00 
Nastavení registračních vln
 
  13. 11. 2018 19:00 - 27. 11. 2018 23:59  
Registrace (studijních předmětů pro letní semestr)
 
  3. 12. 2018 00:00 
Vánoční setkání se studenty (MB)
 
  4. 12. 2018 00:00 
Vánoční setkání se studenty (Praha)
   15. 12. 2018 00:00 Cambridgeské zkoušky FCE a CAE
 
  8. 1. 2019 00:00 
Den otevřených dveří
 
  16. 1. 2019 00:00 
Research Open Day
 
  18. 1. 2019 00:00 Nastavení zápisových vln
 
  25. 1. 2019 00:00 
Zveřejnění rozvrhů
 
  5. 2. 2019 00:00 - 21. 4. 2019 23:59  
Podávání přihlášek ke státní zkoušce (uzávěrka pro bakalářské studium)
 
  5. 2. 2019 00:00 - 28. 4. 2019 23:59  
Podávání přihlášek ke státní zkoušce (uzávěrka pro navazující magisterské studium)
 
  5. 2. 2019 16:00 - 17. 2. 2019 23:59  
Zápis (tvorba rozvrhů, e-zápis nebo prezenční zápis do studia, podávání žádostí na konzultační a opačnou formu studia)
 
  5. 2. 2019 16:00 - 4. 3. 2019 23:59  
Změny v zápisech (předchozí zápis nutný)
   6. 2. 2019 - 22. 2. 2019   
Výsledky přijímacích zkoušek
15. 2. 2019  
  15. 2. 2019 Odevzdání zadání závěrečné práce (ZS 2018/2019) - 2.semestr MS, studentem na studijní oddělení
Odevzdání zadání závěrečné práce - DP 2.semestr MS, studentem na studijní oddělení
 
  16. 2. 2019 
Den otevřených dveří (ZS 2018/2019) - MB
Den otevřených dveří
 
  17. 2. 2019 23:59 
Konec přijímání žádostí o výjimku v zápisech
 
 
  18. 2. 2019 - 22. 2. 2019  
Bloková forma výuky (ZS 2018/2019)
 
  18. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
Státní závěrečné zkoušky (ZS 2018/2019) - zimní termín SZZ MS
 
 
  22. 2. 2019 
Zadání závěrečné práce prorektorem - zadání DP
 
 
  24. 2. 2019 
Odborná praxe (ZS 2018/2019) - potvrzení absolvování do AIS
Závěrečné práce (ZS 2018/2019) - zadání DP prorektorem - 2. semestr MS
 
  25. 2. 2019 - 18. 5. 2019  
Výuka (ZS 2018/2019) - v letním semestru (MB, Praha)
 
  25. 2. 2019 - 18. 5. 2019  
Výuka - v letním semestru
 
  25. 2. 2019 - 25. 5. 2019  
Výuka (ZS 2018/2019) - kombinovaná forma
 
  25. 2. 2019 - 25. 5. 2019  
Výuková část
 
  25. 2. 2019 - 25. 5. 2019  
Výuka - kombinované studium
 
 
 
 
  7. 3. 2019 
Slavnostní promoce absolventů (ZS 2018/2019) - BS i MS
Slavnostní promoce absolventů - BS i MS
 
 
  8. 3. 2019 
Slavnostní promoce absolventů - BS i MS
 
  9. 3. 2019 Hodnocení (ZS 2018/2019) - poslední možný termín pro konání zkoušek v ZS 18/19
Hodnocení - poslední možný termín pro konání zkoušek v ZS 18/19
 
 
  12. 3. 2019 Den otevřených dveří (ZS 2018/2019) - Praha
Den otevřených dveří - Praha
 
 
  14. 3. 2019 
Den otevřených dveří (ZS 2018/2019) - MB
Den otevřených dveří
 
 
  18. 3. 2019 - 22. 3. 2019  
International Week
 
 
  20. 3. 2019 
Career day (ZS 2018/2019) - Carer day + Seminář o povinné odborné praxi, 2.ročník BS
Career day - seminář o povinné praxi 2.ročník BS
 
 
 
    30. 3. 2019 
Zveřejnění tématických okruhů - DP pro studenty 2. semestru MS
 
 
 
 
  9. 4. 2019 
Den otevřených dveří - Praha
 
 
  13. 4. 2019 Den otevřených dveří
 
 
  15. 4. 2019 23:59 
Uzávěrka zkušebních zpráv (ZS 2018/2019)
 
 
 
  21. 4. 2019 
Odevzdání příhlášek na SZZ - uzávěrka podání k letnímu termínu SZZ, BS
 
 
 
  28. 4. 2019 
Odevzdání příhlášek na SZZ - uzávěrka podání k letnímu termínu SZZ, MS
 
 
  29. 4. 2019 
Přihlášení k tématickým okruhům - DP, 2. semestr MS
 
  30. 4. 2019 
Nastavení registračních vln (ZS 2019/2020) - zveřejnění osobních startů registrací
 
  30. 4. 2019 23:59 
Uzávěrka zadávání hodnocení (ZS 2018/2019)
 
  1. 5. 2019 00:00 - 2. 6. 2019 23:59  
Sběr požadavků učitelů (ZS 2019/2020)
 
  1. 5. 2019 Majáles
 
 
  3. 5. 2019 
Odevzdání závěrečné práce - BP, 4. ročník BS
 
 
 
 
 
  13. 5. 2019 16:00 - 28. 5. 2019 22:00  
Registrace (ZS 2019/2020)
 
  14. 5. 2019 
Den otevřených dveří - Praha
 
  15. 5. 2019 - 15. 11. 2019  Potvrzování studijních výsledků
 
  16. 5. 2019 
Den otevřených dveří
 
 
  17. 5. 2019 Odevzdání závěrečné práce - DP, 4. semestr MS
 
 
 
 
  27. 5. 2019 - 7. 6. 2019  
Bloková forma výuky
 
  27. 5. 2019 Vyhotovení posudků bakalářských prací
 
 
  31. 5. 2019 
Kontrola splnění studijních povinností - před SZZ, BS (podpis na studijním oddělení)
Odevzdání zadání závěrečné práce - BP, 3. ročník BS studentem na studijní oddělení
 
 
 
 
 
  10. 6. 2019 - 21. 6. 2019  
Státní závěrečné zkoušky - letní termín, BS
 
  10. 6. 2019