Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Období LS 2018/2019 - ŠAVŠ

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (ZS 2019/2020 - ŠAVŠ).
 
   22. 10. 2018 00:00 - 31. 1. 2019 23:59  E-přihlášky
   22. 10. 2018 00:00 - 31. 1. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   9. 11. 2018 00:00 Nastavení registračních vln
   13. 11. 2018 19:00 - 27. 11. 2018 23:59  Registrace (studijních předmětů pro letní semestr)
   3. 12. 2018 00:00 Vánoční setkání se studenty (MB)
   4. 12. 2018 00:00 Vánoční setkání se studenty (Praha)
   15. 12. 2018 00:00 Cambridgeské zkoušky FCE a CAE
   8. 1. 2019 00:00 Den otevřených dveří
   16. 1. 2019 00:00 Research Open Day
   18. 1. 2019 00:00 Nastavení zápisových vln
   25. 1. 2019 00:00 Zveřejnění rozvrhů
   5. 2. 2019 00:00 - 21. 4. 2019 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce (uzávěrka pro bakalářské studium)
   5. 2. 2019 00:00 - 28. 4. 2019 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce (uzávěrka pro navazující magisterské studium)
   5. 2. 2019 16:00 - 17. 2. 2019 23:59  Zápis (tvorba rozvrhů, e-zápis nebo prezenční zápis do studia, podávání žádostí na konzultační a opačnou formu studia)
   5. 2. 2019 16:00 - 4. 3. 2019 23:59  Změny v zápisech (předchozí zápis nutný)
   6. 2. 2019 - 22. 2. 2019   Výsledky přijímacích zkoušek
15. 2. 2019     15. 2. 2019 Odevzdání zadání závěrečné práce (ZS 2018/2019) - 2.semestr MS, studentem na studijní oddělení
Odevzdání zadání závěrečné práce - DP 2.semestr MS, studentem na studijní oddělení
    16. 2. 2019 Den otevřených dveří (ZS 2018/2019) - MB
Den otevřených dveří
    17. 2. 2019 23:59 Podání žádosti o výjimku v zápisech
 
    18. 2. 2019 - 22. 2. 2019  Bloková forma výuky (ZS 2018/2019)
   18. 2. 2019 - 28. 2. 2019  Státní závěrečné zkoušky (ZS 2018/2019) - zimní termín SZZ MS
 
    22. 2. 2019 Zadání závěrečné práce prorektorem - zadání DP
 
    24. 2. 2019 Odborná praxe (ZS 2018/2019) - potvrzení absolvování do AIS
Závěrečné práce (ZS 2018/2019) - zadání DP prorektorem - 2. semestr MS
    25. 2. 2019 - 18. 5. 2019  Výuka (ZS 2018/2019) - v letním semestru (MB, Praha)
   25. 2. 2019 - 18. 5. 2019  Výuka - v letním semestru
   25. 2. 2019 - 25. 5. 2019  Výuka (ZS 2018/2019) - kombinovaná forma
   25. 2. 2019 - 25. 5. 2019  Výuková část
   25. 2. 2019 - 25. 5. 2019  Výuka - kombinované studium
 
 
 
    7. 3. 2019 Slavnostní promoce absolventů (ZS 2018/2019) - BS i MS
Slavnostní promoce absolventů - BS i MS
 
    8. 3. 2019 Slavnostní promoce absolventů - BS i MS
    9. 3. 2019 Hodnocení (ZS 2018/2019) - poslední možný termín pro konání zkoušek v ZS 18/19
Hodnocení - poslední možný termín pro konání zkoušek v ZS 18/19
 
    12. 3. 2019 Den otevřených dveří (ZS 2018/2019) - Praha
Den otevřených dveří - Praha
 
    14. 3. 2019 Den otevřených dveří (ZS 2018/2019) - MB
Den otevřených dveří
 
    18. 3. 2019 - 22. 3. 2019  International Week
 
    20. 3. 2019 Career day (ZS 2018/2019) - Carer day + Seminář o povinné odborné praxi, 2.ročník BS
Career day - seminář o povinné praxi 2.ročník BS
 
 
 
    30. 3. 2019 Zveřejnění tématických okruhů - DP pro studenty 2. semestru MS
 
 
 
    9. 4. 2019 Den otevřených dveří - Praha
 
    13. 4. 2019 Den otevřených dveří
 
    15. 4. 2019 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv (ZS 2018/2019)
 
 
    21. 4. 2019 Odevzdání příhlášek na SZZ - uzávěrka podání k letnímu termínu SZZ, BS
 
 
    28. 4. 2019 Odevzdání příhlášek na SZZ - uzávěrka podání k letnímu termínu SZZ, MS
 
    29. 4. 2019 Přihlášení k tématickým okruhům - DP, 2. semestr MS
    30. 4. 2019 Nastavení registračních vln (ZS 2019/2020) - zveřejnění osobních startů registrací
    30. 4. 2019 23:59 Uzávěrka zadávání hodnocení (ZS 2018/2019)
    1. 5. 2019 00:00 - 2. 6. 2019 23:59  Sběr požadavků učitelů (ZS 2019/2020)
   1. 5. 2019 Majáles
 
    3. 5. 2019 Odevzdání závěrečné práce - BP, 4. ročník BS
 
 
 
 
    13. 5. 2019 16:00 - 28. 5. 2019 22:00  Registrace (ZS 2019/2020)
   14. 5. 2019 Den otevřených dveří - Praha
    15. 5. 2019 - 15. 11. 2019  Potvrzování studijních výsledků
   16. 5. 2019 Den otevřených dveří
 
    17. 5. 2019 Odevzdání závěrečné práce - DP, 4. semestr MS
 
 
 
    27. 5. 2019 - 7. 6. 2019  Bloková forma výuky
   27. 5. 2019 Vyhotovení posudků bakalářských prací
 
    31. 5. 2019 Kontrola splnění studijních povinností - před SZZ, BS (podpis na studijním oddělení)
Odevzdání zadání závěrečné práce - BP, 3. ročník BS studentem na studijní oddělení
 
 
 
 
    10. 6. 2019 - 21. 6. 2019  Státní závěrečné zkoušky - letní termín, BS
   10. 6. 2019