Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Období ZS 2018/2019 - ŠAVŠ

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (LS 2018/2019 - ŠAVŠ).
 
   1. 12. 2017 00:00 - 21. 9. 2018 23:59  E-přihlášky
   1. 12. 2017 00:00 - 21. 9. 2018 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   1. 5. 2018 00:00 - 30. 5. 2018 23:59  Sběr požadavků učitelů
   1. 5. 2018 00:00 Nastavení registračních vln (zveřejnění osobních startů registrací)
   21. 5. 2018 16:00 - 31. 5. 2018 22:00  Registrace
   29. 8. 2018 00:00 Zveřejnění rozvrhů (prezenční forma)
   29. 8. 2018 00:00 Zveřejnění rozvrhů (kombinovaná forma)
   29. 8. 2018 00:00 Nastavení zápisových vln (zveřejnění osobních startů zápisů)
   1. 9. 2018 - 28. 9. 2018   Presemestrální období
   3. 9. 2018 - 27. 9. 2018   Bloková forma výuky
   3. 9. 2018 - 31. 1. 2019   Odborná praxe (studentů 3. ročníku)
   4. 9. 2018 16:00 - 16. 9. 2018 23:59  Zápis (tvorba rozvrhů, e-zápis nebo prezenční zápis do studia, podávání žádostí na konzultační a opačnou formu studia)
   4. 9. 2018 16:00 - 4. 10. 2018 23:59  Změny v zápisech
   8. 9. 2018 00:00 Hodnocení (poslední možný termín pro konání zkoušek v LS 17/18)
15. 9. 2018     16. 9. 2018 23:59 Podání žádosti o výjimku v zápisech
 
 
 
    24. 9. 2018 00:00 - 21. 12. 2018 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce - uzávěrka pro bakalářské studium
   24. 9. 2018 00:00 - 30. 12. 2018 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce - uzávěrka pro navazující magisterské studium
 
 
    1. 10. 2018 - 21. 12. 2018  Výuková část
   1. 10. 2018 - 13. 1. 2019  Výuka - Kombinované studium
   1. 10. 2018 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv (LS 2017/2018)
 
 
 
    11. 10. 2018 Den otevřených dveří - Den otevřených dveří MB
 
 
    16. 10. 2018 Scio testy - 1.ročník BS, prezenční
    17. 10. 2018 Akademické plénum - setkání rektora, prorektorů a vedoucích kateder se studenty MB
Den otevřených dveří - Praha
 
    18. 10. 2018 Imatrikulace - 1. ročník BS, MS
    19. 10. 2018 23:59 Uzávěrka zadávání hodnocení (LS 2017/2018)
 
    22. 10. 2018 00:00 - 31. 1. 2019 23:59  E-přihlášky (LS 2018/2019)
   22. 10. 2018 00:00 - 31. 1. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek (LS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
    9. 11. 2018 Nastavení registračních vln (LS 2018/2019)
 
    13. 11. 2018 19:00 - 27. 11. 2018 23:59  Registrace (LS 2018/2019) - studijních předmětů pro letní semestr
 
    16. 11. 2018 Akademické plénum - setkání rektora, prorektorů a vedoucích kateder se studenty Praha
 
 
 
 
 
    30. 11. 2018 Závěrečné práce - termín zveřejnění tematických okruhů DP pro studenty 2. semestru MS
    1. 12. 2018 - 15. 9. 2019  E-přihlášky (ZS 2019/2020)
   1. 12. 2018 - 15. 9. 2019  Prohlížení e-přihlášek (ZS 2019/2020)
 
    3. 12. 2018 Vánoční setkání se studenty (LS 2018/2019) - MB
    4. 12. 2018 Vánoční setkání se studenty (LS 2018/2019) - Praha
 
    7. 12. 2018 Závěrečné práce - nahlášení návrhů témat BP (kontaktní centrum), 3. ročník BS
 
 
 
    14. 12. 2018 Závěrečné práce - termín odevzdání BP, 4. ročník BS
    15. 12. 2018 Cambridgeské zkoušky FCE a CAE (LS 2018/2019)
 
 
 
    24. 12. 2018 - 1. 1. 2019  Prázdniny - zimní
 
 
    31. 12. 2018 Přihlášení k tématickým okruhům - DP - 2. semestr MS
 
    1. 1. 2019 - 30. 4. 2019  Potvrzování studijních výsledků
   2. 1. 2019 - 1. 2. 2019  zkouškové období - zimní - 7. semestr BS
   2. 1. 2019 - 1. 2. 2019  zkouškové období - zimní - 3. a 4. semestr MS
   2. 1. 2019 - 16. 2. 2019  zkouškové období - zimní - ostatní ročníky
 
    4. 1. 2019 Závěrečné práce - termín odevzdání DP, 4. semestr MS
 
    8. 1. 2019 Den otevřených dveří - Den otevřených dveří Praha
Den otevřených dveří (LS 2018/2019)
 
 
 
    16. 1. 2019 Research Open Day (LS 2018/2019)
    17. 1. 2019 Den otevřených dveří - Den otevřených dveří MB
    18. 1. 2019 Nastavení zápisových vln (LS 2018/2019)
 
 
 
    25. 1. 2019 Zveřejnění rozvrhů (LS 2018/2019)
 
 
    1. 2. 2019 Kontrola splnění studijních povinností - za 4. ročník BS (podpis na studijním oddělení)
 
    5. 2. 2019 00:00 - 21. 4. 2019 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce (LS 2018/2019) - uzávěrka pro bakalářské studium
   5. 2. 2019 00:00 - 28. 4. 2019 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce (LS 2018/2019) - uzávěrka pro navazující magisterské studium
   5. 2. 2019 16:00 - 17. 2. 2019 23:59  Zápis (LS 2018/2019) - tvorba rozvrhů, e-zápis nebo prezenční zápis do studia, podávání žádostí na konzultační a opačnou formu studia
   5. 2. 2019 16:00 - 4. 3. 2019 23:59  Změny v zápisech (LS 2018/2019) - předchozí zápis nutný
 
    6. 2. 2019 - 22. 2. 2019  Výsledky přijímacích zkoušek (LS 2018/2019)
   8. 2. 2019