Elektronická prihláška na štúdium na ŠAVŠ - Založenie evidencie prihlášok

Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Teraz vyberte typ štúdia, ktorý si prajete študovať:

Typ štúdia:

V prípade problémov s prihlasovaním do systému sa so svojimi problémami môžete obrátiť na ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz. Do e-mailu, prosím, napíšte štúdium, na ktoré sa hlásite, aby bolo možné rozlíšiť Vaše dotazy na študijnom oddelení.