Elektronická přihláška ke studiu na ŠAVŠ - Založení evidence přihlášek

Tato aplikace Vám umožňuje založit novou evidenci Vašich e-přihlášek. Postupujte, prosím, dle následujících pokynů. Při vyplňování e-přihlášky si pozorně přečtěte všechny texty.

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat:

Typ studia:

V případě problémů s přihlášením do systému se se svými dotazy můžete obrátit na ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz. Do e-mailu prosím napište studium, do kterého se hlásíte, aby bylo možné rozlišit Vaše dotazy na studijním oddělení.