Elektronická prihláška na štúdium na ŠAVŠ - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na ŠAVŠ. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 30. 11. 2019 do 01. 10. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   14. 10. 2020 00:00