Elektronická přihláška ke studiu na ŠAVŠ - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na ŠAVŠ. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • letní semestr 2020/2021

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 6. 10. 2020 do 30. 1. 2021)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   30. 1. 2021