Elektronická prihláška na štúdium na ŠAVŠ

V súčasnej dobe neprebieha na ŠAVŠ žiadne obdobie pre podávanie ani prehliadanie e-prihlášok.