Elektronická přihláška ke studiu na ŠAVŠ

V současné době neprobíhá na ŠAVŠ žádné období pro podávání ani prohlížení e-přihlášek.