Registračný formulár pre partnerskú organizáciu

Vyplnením nasledujúceho formulára môžete zažiadať o registráciu Vašej spoločnosti do Portálu pre spoluprácu univerzity s praxou. Heslo, ktoré zadáte, Vám bude po registrácii slúžiť pre prístup do Portálu. Po odoslaní vyplneného formulára Vám bude doručený e-mail na potvrdenie údajov k registrácii.


Načítanie údajov zo systému ARES

Po zadaní IČO do nasledujúceho formulára môžete základné informácie o Vašej spoločnosti načítať zo systému ARES (Administratívny register ekonomických subjektov registrovaných v Českej republike). Registračný formulár tak bude automaticky predvyplnený.

IČO:

Registračný formulár

Sídlo spoločnosti
Názov spoločnosti:
Štát:
Mesto:
      
Mesto:
Ulica:
PSČ:
Kontaktné údaje
Telefón:  (v medzinárodnom formáte, napr. +420 123 456 789)
E-mail:
Web:
Dátová schránka:
Ďalšie informácie
IČO:
Sféra činnosti:
Kategórie podľa počtu zamestnancov:
Odbor:
Ako logo vkladajte obrázok vo formáte PNG alebo JPG.
Logo:
Popis činnosti môže mať maximálne 1000 znakov.
Popis činnosti:
 
Informácie o kontaktnej osobe:
Meno a priezvisko zadávajte bez titulov.
Meno:
Priezvisko:
Pohlavie:
 muž      žena
Pracovná pozícia:
Dátum narodenie je dôverný údaj a slúži iba pre internú evidenciu Univerzitného informačného systému.
Dátum narodenia:
Telefón:  (v medzinárodnom formáte, napr. +420 123 456 789)
E-mail:
Heslo:
Kontrolné zadanie:

Požiadavky na heslo

Minimálna dĺžka hesla je 10 znakov.
Minimálny počet malých písmen je 1.
Minimálny počet veľkých písmen je 1.
Minimálny počet nepísmenových znakov je 1.
Maximálny počet po sebe idúcich opakujúcich sa znakov je 3.
Heslo musí byť silné (aspoň tri čiarky zo štyroch).
Alternatívou k splneniu minimálnych požiadaviek na počet číslic, písmen atď. je heslo aspoň 30 znakov dlhé, ktoré sa skladá aspoň z 5 rôznych znakov.
Minimálny počet zmien oproti starému heslu je 5.

Je zakázané používať diakritiku (povolené sú len ASCII znaky).


Registračný formulár odošlete stlačením tlačidla Registrovať.