Registrační formulář pro partnerskou organizaci

Vyplněním následujícího formuláře můžete zažádat o registraci Vaší společnosti do Portálu pro spolupráci univerzity s praxí. Heslo, které zadáte, Vám bude po registraci sloužit pro přístup do Portálu. Po odeslání vyplněného formuláře Vám bude doručen e-mail na potvrzení údajů k registraci.

Načtení údajů ze systému ARES

Po zadání IČO do následujícího formuláře můžete základní informace o Vaší společnosti načíst ze systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů registrovaných v České republice). Registrační formulář tak bude automaticky předvyplněn.

IČO:

Registrační formulář

Sídlo společnosti
Název společnosti:
Stát:
Město:       
Město:
Ulice:
PSČ:
Kontaktní údaje
Telefon:  (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Web:
Další informace
IČO:
Sféra činnosti:
Kategorie dle počtu zaměstnanců:
Obor:
Jako logo vkládejte obrázek ve formátu PNG nebo JPG.
Logo:
Popis činnosti může mít maximálně 1000 znaků.
Popis činnosti:
 
Informace o kontaktní osobě:
Jméno a příjmení zadávejte bez titulů.
Jméno:
Příjmení:
Pohlaví: muž      žena
Pracovní pozice:
Datum narození je důvěrný údaj a slouží pouze pro interní evidenci Univerzitního informačního systému.
Datum narození:
Telefon:  (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Heslo:
Kontrolní zadání:

Požadavky na heslo

Minimální délka hesla je 10 znaků.
Minimální počet malých písmen je 1.
Minimální počet velkých písmen je 1.
Minimální počet nepísmenných znaků je 1.
Maximální počet po sobě jdoucích opakujících se znaků je 3.
Heslo musí být silné (alespoň tři čárky ze čtyř).
Alternativou ke splnění minimálních požadavků na počet číslic, písmen atd. je heslo alespoň 30 znaků dlouhé, které se skládá alespoň z 5 různých znaků.
Minimální počet změn oproti starému heslu je 5.

Je zakázáno používat diakritiku (povoleny jsou pouze ASCII znaky).

Registrační formulář odešlete stiskem tlačítka Registrovat.