Organizace, provoz a ICT (F ŠAVŠ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
Eva Kubínováadministrativní pracovniceA120
+420 730 803 121
Mgr. Luděk Švejdar
systémový integrátor
A120
+420 730 803 109
ludek.svejdar [at] savs.cz
správce výpočetní technikyA120+420 730 803 128