ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KRABEC, T. -- ČIŽINSKÁ, R. Empirical Analysis of the Market Value Added in the Czech Automotive Industry. International Advances in Economic Research. 2020. no. 1, ISSN 1083-0898.

Original name: Empirical Analysis of the Market Value Added in the Czech Automotive Industry
Czech name:
Empirická analýzy tržní přidané hodnoty v českém automobilovém průmyslu
Written by (author):
Department: Department of Finance and Accounting
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
International Advances in Economic Research
Nature of article: professional announcement
Volume no. (year):
Periodical number within the volume: 1
Year of publication:
2020
Starting page:
Up to page:
Number of pages: 2
Sub-specification:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
English
Description in original language:
This paper examines the market value added of 621 companies in the automotive industry (Nace Rev. 2: 29 – Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers) in the Czech Republic during 2016 and 2017. Our analysis is based on the data from Bureau van Dijk’s Amadeus database, which contains comparable financial information about European public and private non-financial business entities. Our examination fills a gap in previous research that has been oriented on different regions and industries. Our results show that companies in the Czech automotive industry created positive market value added during the period under review. Market value added in 2017 reached almost 25 billion EUR, an increase of nearly 50% over 2016. Market value of equity is almost double compared to its book value. It is apparent that by continuing in business operations, company owners can generate higher returns than by selling out company assets on an individual basis.
Description in English:
Description in Czech: Tento článek zkoumá tržní přidanou hodnotu 621 společností v automobilovém průmyslu (Nace Rev. 2: 29 - Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v České republice v letech 2016 a 2017. Naše analýza vychází z údajů z Databáze Amadeus Bureau van Dijk, která obsahuje srovnatelné finanční informace o evropských veřejných a soukromých nefinančních podnikatelských subjektech. Naše šetření vyplňuje mezeru v předchozím výzkumu, který byl zaměřen na různé regiony a průmyslová odvětví. Naše výsledky ukazují, že společnosti v českém automobilovém průmyslu vytvořily ve sledovaném období pozitivní tržní přidanou hodnotu. Tržní přidaná hodnota v roce 2017 dosáhla téměř 25 miliard EUR, což je nárůst o téměř 50% oproti roku 2016. Tržní hodnota vlastního kapitálu je ve srovnání s účetní hodnotou téměř dvojnásobná. Je zřejmé, že pokračováním v obchodních operacích mohou majitelé společnosti generovat vyšší výnosy než prodejem aktiv společnosti na individuálním základě.
Key words:
czech: automobilový průmysl, tržní přidaná hodnota
english: market value added, automotive industry
Field of result:
Economics and Business
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Non-project research (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change:
02/01/2020 17:31 (doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA)

Source specification:

International Advances in Economic Research. ISSN 1083-0898.

Original name:
International Advances in Economic Research
English name:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN:
1083-0898
Country of publisher:
United States of America
Place of publishing:
Publisher:
Springer / IAES
URL:
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Field of result:
AH
 
Entry made by: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Last change: 04/19/2017 09:34 (Ing. Lada Honzáková)