ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 67

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních závěrkách podnikatelských subjektů v ČR. (SGS/2015/01)20152017Specifický výzkumJ. BokšováKFU ŠAVŠ
Aspekty lokalizace v nadnárodních společnostech (MM/10/01)20102012IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Benchmarkingová studie procesů strategického logistického řízení nákupu (SI2014001)20142014Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Brand management v automobilovém průmyslu. (MM/07/01)20072009IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z oblasti automobilového průmyslu (IGA/2012/03)20122014IGAR. LenortKLAT ŠAVŠ
Developing New Distribution Skills for SMES and HEI Students (DNDS)20112014Rámcové programy EKP. ŠtrachKMM ŠAVŠ
E- testování2009--JinýP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
Elektronická podpora pedagoga v procesu výuky (IGA/2012/17)20122013IGAM. JuhasKIKM ŠAVŠ
ERASMUS20072014JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20132013JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry -year 120112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry -year 220122012JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20122012JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20102010JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Europa im Wandel2004--JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20142014JinýD. HolmanKJ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20162016JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20172017JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Green Solutions for Business and Industry (GSBI)20142017Rámcové programy EKR. LenortKLAT ŠAVŠ
Harmonizace individuálních a kontextuálních předpokladů efektivního vedení a (sebe)rozvoje lidí v organizaci. (MM/07/02)20072009IGAK. PavlicaŠAVŠ
Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analytický přístup versus tradiční neoklasická metodologie20102012IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků (IGA/2012/01)20122014IGAT. KrabecKFU ŠAVŠ
Joint Enterprise University Learning2017--Rámcové programy EKL. StejskalováZO AU ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy II2018--Smluvní výzkumP. ŠulcKIKM ŠAVŠ
Koncepce výuky odborného německého jazyka v kombinované formě studia- tvorba učebních distančních opor (IGA/2012/16)20122016IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
KREDO20132016Jiné veřejné zdrojeP. ŠtrachŠAVŠ
Leonardo da Vinci20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Letní škola českého jazyka20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie a práva (s aplikací na EU) (IGA/2012/15)20122013IGAS. ŠarochKE ŠAVŠ
Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství dle čl. 3 odst. 3 SEU (14-23623S)20142016Projekt CEPV. ŠmejkalKEP ŠAVŠ
Navazující magisterský studijní program ŠAVŠ20042008JinýP. ŠulcŠAVŠ
Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu (SIGA/2014/01)20142016SIGAD. StašKLAT ŠAVŠ
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století (SGS/2015/02)20152017Specifický výzkumD. HolmanKLAT ŠAVŠ
Návrh projektu EU programy Leonardo da Vinci - Program celoživotního vzdělávání2009--JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Nové jevy v soutěžní politice a právu EU (IGA/2012/05)20122014IGAV. ŠmejkalKEP ŠAVŠ
Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky (TL01000147)20182021Projekt CEPL. HonzákováKFU ŠAVŠ
Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy. (FŘ/07/02)20072009IGAT. KrabecŠAVŠ
Počítačová simulace logistických procesů I. (IGA/2012/14)20122013IGAJ. ŠtočekKLRK ŠAVŠ
Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (CZ.1.07/2.3.00/09.0128)20092017JinýJ. MalýKEP ŠAVŠ
Pokročilé metody statistické kontroly procesu (IGA/2012/09)20122014IGAE. JarošováKLAT ŠAVŠ
Prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ŠAVŠ20072008JinýP. ŠulcKMS ŠAVŠ
Prognóza počtu závad z prorezavění I.20162016Smluvní výzkumE. JarošováKIKM ŠAVŠ
Progresivní pohled na průběh výrobního procesu s využitím komplexní systémové analýzy dat o průchodu zakázky evidenčními body. (TP/07/01)20072009IGAJ. ŠtočekŠA
SOCRATES20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu. (FŘ/07/01)20072009IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Studie využití potenciálu technologie satelitního snímkování v průmyslových korporacích (ŠAVŠ20160013)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
The taxation of foreign passive income for groups of companies (IGA/2012/11)20122013IGAH. SkalickáKP ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem2007--IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováIMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškoslké výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováŠAVŠ
Versatilita organizačního managementu a její reflexe v oblasti podnikové kultury (IGA/2012/07)20122015IGAK. PavlicaKRLZ ŠAVŠ
Vítězové a poražení procesu ekonomické a institucionální integrace středoevropských ekonomik v Evropské měnové unii. (402/06/1445)20062008Projekt CEPS. ŠarochŠAVŠ
Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly (IGA/2012/02)20122014IGAP. ŠtrachKMM ŠAVŠ
Vlivy reálné konvergence na cenové přizpůsobování v měnové unii a její dopady na konkurenceschopnost ekonomiky (IGA/2012/04)20122014IGAV. ŽďárekKEP ŠAVŠ
Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh (SIGA/2016/01)20162017SIGAJ. PřikrylováKMM ŠAVŠ
Výběr a implementace nového informačního systému ŠAVŠ20062009JinýP. ŠulcŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v EU a Číně (IGA/2012/08)20122014IGAM. ČernýKEP ŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v Evropské unii a Číně (IGA/2012/8)20122014IGAM. ČernýKP ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky (IGA/2012/13)20122015IGAP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky.20122015IGAP. PříbramskáKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu20122015IGAD. SieglováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu.20122015IGAL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu. (IGA/2012/12)20122015IGAL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů (SGS/2018/01 Jaderná)2018--Specifický výzkumE. JadernáKMM ŠAVŠ
Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti (IGA/2012/06)20122014IGAH. SkalickáKEP ŠAVŠLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený