ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 104

Stav
Název
Od
DoDruhGarant
Pracoviště
Ambasador - Využití marketingového potencálu zaměstnanců společnosti pro zvýšení prodeje (ŠA2015001)
2016
2016
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
2015
2017Specifický výzkumJ. BokšováKFU ŠAVŠ
Analýza předání pracovního místa následníkům (ŠAVŠ20180022)2018
2019
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Analýza rizik projektu Indie v závislosti na vývoji vybraných makroekonomických ukazatelů (ŠAVŠ20180005)
2018
2018Smluvní výzkumP. MertlíkKIKM ŠAVŠ
Analýza veřejného mínění o vybraných prvcích kvality života v regionech Rychnovsko a Mladoboleslavsko (ŠAVŠ20170019)
2017
--
Smluvní výzkumP. ŠtrachAU ŠAVŠ
Analýza vybraných dopadů poplatků za nadlimitní emise CO2 na podnikové a národní hospodářství
2020
--
SIGAKFU ŠAVŠ
Aspekty lokalizace v nadnárodních společnostech (MM/10/01)
2010
2012
IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Benchmarking Study of the Strategic Logistics Purchasing Management Processes (SI2014001)
2014
2014
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Bilaterální projekt ŠAVŠ a FH Münster
2004
2018
JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Brand management v automobilovém průmyslu. (MM/07/01)20072009IGA
ŠAVŠ
Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z oblasti automobilového průmyslu (IGA/2012/03)
20122014IGA
KLAT ŠAVŠ
Diversity wins - Adaptace školících materiálů na kulturní prostředí ČR (ŠAVŠ20190013)
2019
--
Smluvní výzkum
KJPIK ŠAVŠ
Dopad manažerských charakteristik, postupů a ideologií na rozhodování v česko-německých internacionalizačních vztazích
2019
2019Jiné veřejné zdroje
KMM ŠAVŠ
E - testování20092009
Jiný
KJPIK ŠAVŠ
ECOSOFT - normalizační úkol (ŠAVŠ20170014)2017
2017
Smluvní výzkum
E. Jarošová
KLAT ŠAVŠ
Elektronická podpora pedagoga v procesu výuky (IGA/2012/17)
2012
2013
IGA
KIKM ŠAVŠ
ERASMUS2007
2014
JinýL. Stejskalová
KJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry
2011
2011
Jiný
ICJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20122012
Jiný
KJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry2013
2013
JinýKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course
2011
2011Jiný
ICJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course
2012
2012
Jiný
KJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course
2010
2010JinýICJ ŠAVŠ
Expertní podpora zavádění konceptu One Piece Flow ve společnosti Siemens Mohelnice (ŠAVŠ20190010)
2019
2020Smluvní výzkumR. LenortKRVLK ŠAVŠ
Exploratory qualitative research of sustanability reporting models and processes in industrial companies and their supply chains2019
2019
JinýKRVLK ŠAVŠ
Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců cizinců k integraci v České republice (SGS/2019/01 Švejdarová)
2019
--
Specifický výzkum
KRLZ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry
2014
2014
Jiný
D. Holman
KJ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20162016JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry
2017
2017
Jiný
L. Stejskalová
KJPIK ŠAVŠ
Green Solutions for Business and Industry (GSBI)2014
2017
Rámcové programy EK
KLAT ŠAVŠ
Harmonizace individuálních a kontextuálních předpokladů efektivního vedení a (sebe)rozvoje lidí v organizaci. (MM/07/02)20072009
IGA
K. PavlicaŠAVŠ
Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analztický přístup versus tradiční neoklasická metodologie2010
2012
IGAR. Čižinská
ŠAVŠ
Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků (IGA/2012/01)
2012
2014IGAT. Krabec
KFU ŠAVŠ
Image útvaru PL - ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20180003)
20182018
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Image útvaru PL- ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ2018003)
2018
2018
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Joint Enterprise University Learning
2017
--
Rámcové programy EK
RIO AU ŠAVŠ
Koncepce automatického rozvozu GLT na montážní hale M1 (ŠAVŠ20190009)
20192019Smluvní výzkum
KRVLK ŠAVŠ
Koncepce druhé generace projektu EDIS v rámci interní nákladní dopravy společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015005)
2015
2015Smluvní výzkumR. Lenort
KLAT ŠAVŠ
Koncepce komplexního a udržitelného řešení vstupu nákladní a osobní přepravy a zaměstnanců do společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015002)
2015
2015
Smluvní výzkum
R. LenortKLAT ŠAVŠ
Koncepce optimálního využití FTS na hale M1 (ŠAVŠ20180010)2018
2018
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy (ŠAVŠ20170006)
20172017
Smluvní výzkum
KIKM ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy II (ŠAVŠ20180025)
2018
2018
Smluvní výzkum
P. MertlíkKKM ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy III.
20192019Smluvní výzkumP. Mertlík
KEP ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy IV. ( ŠAVŠ20200006)2020
--
Smluvní výzkumP. Mertlík
KEP ŠAVŠ
Koncepce tvorby a implementace systému MilkRunových dodávek v inbound transportu Siemens Mohelnice (ŠAVŠ2016005)2016
2016
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Koncepce výuky odborného německého jazyka v kombinované formě studia- tvorba učebních distančních opor (IGA/2012/16)20122016
IGA
KJPIK ŠAVŠ
KREDO2013
2016
Jiné veřejné zdrojeP. Štrach
ŠAVŠ
Letní škola českého jazyka20112011
Jiný
ICJ ŠAVŠ
Metodická podpora simulačních studií ve výrobních a logistických procesech ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20160015)2017
2018
Smluvní výzkumR. Lenort
KLAT ŠAVŠ
Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie a práva (s aplikací na EU) (IGA/2012/15)
20122013
IGA
KE ŠAVŠ
Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství dle čl. 3 odst. 3 SEU (14-23623S)
2014
2016
Projekt CEP
V. Šmejkal
KEP ŠAVŠ
Mzdová konvergence v zemích JV Evropy (ŠAVŠ20190011)
2019
2019
Smluvní výzkum
KEP ŠAVŠ
Národní konvent o EU - téma: "Budoucnost Eurozóny a ČR" (x)2017
2017
Smluvní výzkum
KEP ŠAVŠ
Národní konvent o EU - téma: "Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice" (ŠAVŠ20170023)
20172017
Smluvní výzkum
S. Šaroch
KEP ŠAVŠ
Národní konvent o EU - téma: "Vnitřní trh jako nástroj konvergence" (ŠAVŠ20180023)
2018
2018
Smluvní výzkum
S. ŠarochKEP ŠAVŠ
Navazující magisterský studijní program ŠAVŠ20042008Jiný
ŠAVŠ
Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu (SIGA/2014/01)
2014
2016
SIGAKLAT ŠAVŠ
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století (SGS/2015/02)
20152017Specifický výzkumKLAT ŠAVŠ
Návrh metodické koncepce pro manipulaci s prázdnými paletami a podvozky na hale M13 (ŠAVŠ20170018)
2017
2017
Smluvní výzkumD. StašKLAT ŠAVŠ
Návrh projektu EU programy Leonardo da Vinci - Program celoživotního vzdělávání
2009
--
Jiný
KJPIK ŠAVŠ
Nové jevy v soutěžní politice a právu EU (IGA/2012/05)
2012
2014
IGA
KEP ŠAVŠ
Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky (TL01000147)
20182021Projekt CEPJ. StrouhalKFU ŠAVŠ
Nový2019
--
Smluvní výzkum
RVV AU ŠAVŠ
Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy. (FŘ/07/02)
2007
2009
IGA
ŠAVŠ
Počítačová simulace logistických procesů I. (IGA/2012/14)
2012
2013
IGA
J. Štoček
KLRK ŠAVŠ
Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (CZ.1.07/2.3.00/09.0128)
2009
2017
Jiný
J. MalýKEP ŠAVŠ
Pokročilé metody statistické kontroly procesu (IGA/2012/09)
2012
2014
IGAKLAT ŠAVŠ
Prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ŠAVŠ
2007
2008
Jiný
KMS ŠAVŠ
Prognóza počtu závad a nákladů na záruku proti prorezavění – aplikace na garanční data vybraných modelových řad a roků výroby (ŠAVŠ20160012)
2016
2016
Smluvní výzkum
KIKM ŠAVŠ
Prognóza počtu závad a nákladů na záruku proti prorezavění – funkční specifikace nástroje pro prognózu (ŠAVŠ20160009)2016
2016
Smluvní výzkum
KIKM ŠAVŠ
Progresivní pohled na průběh výrobního procesu s využitím komplexní systémové analýzy dat o průchodu zakázky evidenčními body. (TP/07/01)
2007
2009
IGA
ŠAVŠ
Průzkum mezi zaměstnanci ŠA - vnitrofiremní image nákupu (ŠAVŠ20160018)20172018
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Předběžná studie využití automotive řešení v inbound transportu společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice u vybraných dodavatelů (SI2015002)
2015
2015Smluvní výzkumKLAT ŠAVŠ
Příprava vybudování eGovernment cloudu České republiky (C7.1)
2016
2018
Jiné veřejné zdroje
KI ŠAVŠ
Rozvoj nových distribučních schopností pro malé podniky a vysokoškolské studenty (DNDS)20112014Rámcové programy EKP. Štrach
KMM ŠAVŠ
Snížení bezpečnostních rizik v důsledku manipulačních operací na svařovně (ŠAVŠ20200001)
2020
--
Smluvní výzkum
D. Staš
KRVLK ŠAVŠ
SOCRATES2005
2007
Jiný
ICJ ŠAVŠ
Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu. (FŘ/07/01)
2007
2009IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Společnost a její partneři - Využití potenciálu fleetového trhu (ŠAVŠ20160014)
2016
2016
Smluvní výzkumJ. Přikrylová
KMM ŠAVŠ
Studie využití technologie satelitního snímkování v průmyslových korporacích (ŠAVŠ20160013)
2016
2016
Smluvní výzkum
R. LenortKLAT ŠAVŠ
Technické řešení lodního zdvihadla Orlík (ORLIK2020)
2020
--
Smluvní výzkum
V. DynybylKSE ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem20072009
IGA
M. Žáčková
KJPIK ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)2007
2009
IGAŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)
2007
2009
IGA
IMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškoslké výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)
2007
2009
IGA
ŠAVŠ
Udržitelnost v praxi retailových společností a v chování českých spotřebitelů (SGS/2020/01 Jaderná)
2020
--
Specifický výzkum
E. JadernáKMM ŠAVŠ
Versatilita organizačního managementu a její reflexe v oblasti podnikové kultury (IGA/2012/07)20122015IGAK. PavlicaKRLZ ŠAVŠ
Vítězové a poražení procesu ekonomické a institucionální integrace středoevropských ekonomik v Evropské měnové unii. (402/06/1445)
2006
2008Projekt CEPS. ŠarochŠAVŠ
Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly (IGA/2012/02)
2012
2014
IGA
KMM ŠAVŠ
Vlivy reálné konvergence na cenové přizpůsobování v měnové unii a její dopady na konkurenceschopnost ekonomiky (IGA/2012/04)2012
2014
IGA
V. Žďárek
KEP ŠAVŠ
Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh (SIGA/2016/01)2016
2017
SIGA
KMM ŠAVŠ
Výběr a implementace nového informačního systému ŠAVŠ
2006
2009JinýP. Šulc
ŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v EU a Číně (IGA/2012/08)
2012
2014IGAKEP ŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v Evropské unii a Číně (IGA/2012/8)
2012
2014
IGA
KP ŠAVŠ
Výměna praktikantů v rámci studia ekonomických oborů
2005
2007
Jiný
L. Stejskalová
ICJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky (IGA/2012/13)20122015
IGA
KJPIK ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky.2012
2015
IGA
P. PříbramskáKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu20122015IGAD. Sieglová
KJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu.
2012
2015IGAL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu. (IGA/2012/12)
2012
2015
IGA
KJPIK ŠAVŠ
Výzkum uplatnění počítačové simulace v oblasti plánování logistiky ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20160006)2016
2016
Smluvní výzkum
R. Lenort
KLAT ŠAVŠ
Zdaňování zahraničních pasivních příjmů pro skupiny společností (IGA/2012/11)20122013IGA
KP ŠAVŠ
Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů (SGS/2018/01 Jaderná)
2018
2019Specifický výzkumKMM ŠAVŠ
Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti (IGA/2012/06)2012
2014
IGA
KEP ŠAVŠLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený