ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 76

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních závěrkách podnikatelských subjektů v ČR. (SGS/2015/01)20152017Specifický výzkumJ. BokšováKFU ŠAVŠ
Aspekty lokalizace v nadnárodních společnostech (MM/10/01)20102012IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Benchmarking Study of the Strategic Logistics Purchasing Management Processes (SI2014001)20142014Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Bilaterální projekt ŠAVŠ a FH Münster2004--JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Brand management v automobilovém průmyslu. (MM/07/01)20072009IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z oblasti automobilového průmyslu (IGA/2012/03)20122014IGAR. LenortKLAT ŠAVŠ
Dopad manažerských charakteristik, postupů a ideologií na rozhodování v česko-německých internacionalizačních vztazích20192019Jiné veřejné zdrojeE. VelinovKMM ŠAVŠ
E - testování2009--JinýP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
Elektronická podpora pedagoga v procesu výuky (IGA/2012/17)20122013IGAM. JuhasKIKM ŠAVŠ
ERASMUS20072014JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20122012JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20132013JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20122012JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20102010JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
experiment (ŠAVŠ2019006)2019--JinýL. HonzákováAU ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20142014JinýD. HolmanKJ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20162016JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20172017JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Green Solutions for Business and Industry (GSBI)20142017Rámcové programy EKR. LenortKLAT ŠAVŠ
Harmonizace individuálních a kontextuálních předpokladů efektivního vedení a (sebe)rozvoje lidí v organizaci. (MM/07/02)20072009IGAK. PavlicaŠAVŠ
Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analztický přístup versus tradiční neoklasická metodologie20102012IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků (IGA/2012/01)20122014IGAT. KrabecKFU ŠAVŠ
Joint Enterprise University Learning2017--Rámcové programy EKL. StejskalováZO AU ŠAVŠ
Koncepce druhé generace projektu EDIS v rámci interní nákladní dopravy společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015005)20152015Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Koncepce komplexního a udržitelného řešení vstupu nákladní a osobní přepravy a zaměstnanců do společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015002)20152015Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy II2018--Smluvní výzkumP. ŠulcKIKM ŠAVŠ
Koncepce výuky odborného německého jazyka v kombinované formě studia- tvorba učebních distančních opor (IGA/2012/16)20122016IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
KREDO20132016Jiné veřejné zdrojeP. ŠtrachŠAVŠ
Letní škola českého jazyka20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie a práva (s aplikací na EU) (IGA/2012/15)20122013IGAS. ŠarochKE ŠAVŠ
Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství dle čl. 3 odst. 3 SEU (14-23623S)20142016Projekt CEPV. ŠmejkalKEP ŠAVŠ
Navazující magisterský studijní program ŠAVŠ20042008JinýP. ŠulcŠAVŠ
Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu (SIGA/2014/01)20142016SIGAD. StašKLAT ŠAVŠ
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století (SGS/2015/02)20152017Specifický výzkumD. HolmanKLAT ŠAVŠ
Návrh projektu EU programy Leonardo da Vinci - Program celoživotního vzdělávání2009--JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Nové jevy v soutěžní politice a právu EU (IGA/2012/05)20122014IGAV. ŠmejkalKEP ŠAVŠ
Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky (TL01000147)20182021Projekt CEPL. HonzákováKFU ŠAVŠ
Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy. (FŘ/07/02)20072009IGAT. KrabecŠAVŠ
Počítačová simulace logistických procesů I. (IGA/2012/14)20122013IGAJ. ŠtočekKLRK ŠAVŠ
Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (CZ.1.07/2.3.00/09.0128)20092017JinýJ. MalýKEP ŠAVŠ
Pokročilé metody statistické kontroly procesu (IGA/2012/09)20122014IGAE. JarošováKLAT ŠAVŠ
Prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ŠAVŠ20072008JinýP. ŠulcKMS ŠAVŠ
Prognóza počtu závad a nákladů na záruku proti prorezavění – aplikace na garanční data vybraných modelových řad a roků výroby (ŠAVŠ20160012)20162016Smluvní výzkumE. JarošováKIKM ŠAVŠ
Prognóza počtu závad a nákladů na záruku proti prorezavění – funkční specifikace nástroje pro prognózu (ŠAVŠ20160009)20162016Smluvní výzkumE. JarošováKIKM ŠAVŠ
Progresivní pohled na průběh výrobního procesu s využitím komplexní systémové analýzy dat o průchodu zakázky evidenčními body. (TP/07/01)20072009IGAJ. ŠtočekŠAVŠ
Předběžná studie využití automotive řešení v inbound transportu společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice u vybraných dodavatelů (SI2015002)20152015Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Rozvoj nových distribučních schopností pro malé podniky a vysokoškolské studenty (DNDS)20112014Rámcové programy EKP. ŠtrachKMM ŠAVŠ
SOCRATES20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu. (FŘ/07/01)20072009IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Společnost a její partneři - Využití potenciálu fleetového trhu (ŠAVŠ20160014)20162016Smluvní výzkumJ. PřikrylováKMM ŠAVŠ
Studie využití potenciálu technologie satelitního snímkování v průmyslových korporacích (ŠAVŠ20160013)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Studie využití technologie satelitního snímkování v průmyslových korporacích (ŠAVŠ20160013)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem2007--IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováIMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškoslké výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováŠAVŠ
Versatilita organizačního managementu a její reflexe v oblasti podnikové kultury (IGA/2012/07)20122015IGAK. PavlicaKRLZ ŠAVŠ
Vítězové a poražení procesu ekonomické a institucionální integrace středoevropských ekonomik v Evropské měnové unii. (402/06/1445)20062008Projekt CEPS. ŠarochŠAVŠ
Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly (IGA/2012/02)20122014IGAP. ŠtrachKMM ŠAVŠ
Vlivy reálné konvergence na cenové přizpůsobování v měnové unii a její dopady na konkurenceschopnost ekonomiky (IGA/2012/04)20122014IGAV. ŽďárekKEP ŠAVŠ
Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh (SIGA/2016/01)20162017SIGAJ. PřikrylováKMM ŠAVŠ
Výběr a implementace nového informačního systému ŠAVŠ20062009JinýP. ŠulcŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v EU a Číně (IGA/2012/08)20122014IGAM. ČernýKEP ŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v Evropské unii a Číně (IGA/2012/8)20122014IGAM. ČernýKP ŠAVŠ
Výměna praktikantů v rámci studia ekonomických oborů20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky (IGA/2012/13)20122015IGAP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky.20122015IGAP. PříbramskáKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu20122015IGAD. SieglováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu.20122015IGAL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu. (IGA/2012/12)20122015IGAL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Výzkum uplatnění počítačové simulace v oblasti plánování logistiky ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20160006)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Zdaňování zahraničních pasivních příjmů pro skupiny společností (IGA/2012/11)20122013IGAH. SkalickáKP ŠAVŠ
Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů (SGS/2018/01 Jaderná)2018--Specifický výzkumE. JadernáKMM ŠAVŠ
Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti (IGA/2012/06)20122014IGAH. SkalickáKEP ŠAVŠLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený