ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 76

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních závěrkách podnikatelských subjektů v ČR. (SGS/2015/01)20152017Specifický výzkumJ. BokšováKFU ŠAVŠ
Aspekty lokalizace v nadnárodních společnostech (MM/10/01)20102012IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Benchmarkingová studie procesů strategického logistického řízení nákupu (SI2014001)20142014Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Brand management v automobilovém průmyslu. (MM/07/01)20072009IGAP. ŠtrachŠAVŠ
Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z oblasti automobilového průmyslu (IGA/2012/03)20122014IGAR. LenortKLAT ŠAVŠ
Company and its partners - Utilization of the potential of the fleet market (ŠAVŠ20160014)20162016Smluvní výzkumJ. PřikrylováKMM ŠAVŠ
Developing New Distribution Skills for SMES and HEI Students (DNDS)20112014Rámcové programy EKP. ŠtrachKMM ŠAVŠ
E - tests2009--JinýP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
Elektronická podpora pedagoga v procesu výuky (IGA/2012/17)20122013IGAM. JuhasKIKM ŠAVŠ
Enforcement of industrial property rights in the European Union and China (IGA/2012/8)20122014IGAM. ČernýKP ŠAVŠ
ERASMUS20072014JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20122012JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20132013JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20122012JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20102010JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Europa im Wandel2004--JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
EU's possibilities and powers and the target of highly competitive social market economy set by the Article 3, paragraph 3 of TEU (14-23623S)20142016Projekt CEPV. ŠmejkalKEP ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20142014JinýD. HolmanKJ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20162016JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20172017JinýL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Green Solutions for Business and Industry (GSBI)20142017Rámcové programy EKR. LenortKLAT ŠAVŠ
Harmonizace individuálních a kontextuálních předpokladů efektivního vedení a (sebe)rozvoje lidí v organizaci. (MM/07/02)20072009IGAK. PavlicaŠAVŠ
Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analytický přístup versus tradiční neoklasická metodologie20102012IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků (IGA/2012/01)20122014IGAT. KrabecKFU ŠAVŠ
Joint Enterprise University Learning2017--Rámcové programy EKL. StejskalováZO AU ŠAVŠ
Koncepce druhé generace projektu EDIS v rámci interní nákladní dopravy společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015005)20152015Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Koncepce komplexního a udržitelného řešení vstupu nákladní a osobní přepravy a zaměstnanců do společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015002)20152015Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy II2018--Smluvní výzkumP. ŠulcKIKM ŠAVŠ
Koncepce výuky odborného německého jazyka v kombinované formě studia- tvorba učebních distančních opor (IGA/2012/16)20122016IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
KREDO20132016Jiné veřejné zdrojeP. ŠtrachŠAVŠ
Leonardo da Vinci20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Letní škola českého jazyka20112011JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie a práva (s aplikací na EU) (IGA/2012/15)20122013IGAS. ŠarochKE ŠAVŠ
Navazující magisterský studijní program ŠAVŠ20042008JinýP. ŠulcŠAVŠ
Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu (SIGA/2014/01)20142016SIGAD. StašKLAT ŠAVŠ
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století (SGS/2015/02)20152017Specifický výzkumD. HolmanKLAT ŠAVŠ
Návrh projektu EU programy Leonardo da Vinci - Program celoživotního vzdělávání2009--JinýM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
New challenges of e-Government in the European context for increasing the competitiveness of the Czech Republic (TL01000147)20182021Projekt CEPL. HonzákováKFU ŠAVŠ
Nové jevy v soutěžní politice a právu EU (IGA/2012/05)20122014IGAV. ŠmejkalKEP ŠAVŠ
Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy. (FŘ/07/02)20072009IGAT. KrabecŠAVŠ
Počítačová simulace logistických procesů I. (IGA/2012/14)20122013IGAJ. ŠtočekKLRK ŠAVŠ
Pokročilé metody statistické kontroly procesu (IGA/2012/09)20122014IGAE. JarošováKLAT ŠAVŠ
Prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ŠAVŠ20072008JinýP. ŠulcKMS ŠAVŠ
Prognosis of defects and warranty costs against rusting - application to warranty dates of selected model series and years of production (ŠAVŠ20160012)20162016Smluvní výzkumE. JarošováKIKM ŠAVŠ
Prognosis of the number of defects and warranty costs against rusting - Functional specification of the forecasting tool (ŠAVŠ20160009)20162016Smluvní výzkumE. JarošováKIKM ŠAVŠ
Progresivní pohled na průběh výrobního procesu s využitím komplexní systémové analýzy dat o průchodu zakázky evidenčními body. (TP/07/01)20072009IGAJ. ŠtočekŠAVŠ
Předběžná studie využití automotive řešení v inbound transportu společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice u vybraných dodavatelů (SI2015002)20152015Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Research on the application of computer simulation in the field of logistics planning ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20160006)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
SOCRATES20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu. (FŘ/07/01)20072009IGAR. ČižinskáŠAVŠ
Studie využití potenciálu technologie satelitního snímkování v průmyslových korporacích (ŠAVŠ20160013)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Study of the use of satellite photography technology in industrial corporations. (ŠAVŠ20160013)20162016Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
The green product of car makers and its perception by various generations of Czech consumers (SGS/2018/01 Jaderná)2018--Specifický výzkumE. JadernáKMM ŠAVŠ
The impact of managerial characteristics, practices and ideologies on decision-making in Czech-German company internationalization relations20192019Jiné veřejné zdrojeE. VelinovKMM ŠAVŠ
The Support of the Diffusion of the European Integration Research (CZ.1.07/2.3.00/09.0128)20092017JinýJ. MalýKEP ŠAVŠ
The taxation of foreign passive income for groups of companies (IGA/2012/11)20122013IGAH. SkalickáKP ŠAVŠ
The younger generation´s perceptions of green marketing with applications in the automotive market (SIGA/2016/01)20162017SIGAJ. PřikrylováKMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem2007--IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováIMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškoslké výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009IGAM. ŽáčkováŠAVŠ
Versatilita organizačního managementu a její reflexe v oblasti podnikové kultury (IGA/2012/07)20122015IGAK. PavlicaKRLZ ŠAVŠ
Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly (IGA/2012/02)20122014IGAP. ŠtrachKMM ŠAVŠ
Vlivy reálné konvergence na cenové přizpůsobování v měnové unii a její dopady na konkurenceschopnost ekonomiky (IGA/2012/04)20122014IGAV. ŽďárekKEP ŠAVŠ
Výběr a implementace nového informačního systému ŠAVŠ20062009JinýP. ŠulcŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v EU a Číně (IGA/2012/08)20122014IGAM. ČernýKEP ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky (IGA/2012/13)20122015IGAP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky.20122015IGAP. PříbramskáKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu20122015IGAD. SieglováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu.20122015IGAL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu. (IGA/2012/12)20122015IGAL. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Winners and Losers of the Process of Economic and Institutional Integration of the Central European Countries in the European Monetary Union. (402/06/1445)20062008Projekt CEPS. ŠarochŠAVŠ
zkouska (ŠAVŠ2019006)2019--JinýL. HonzákováAU ŠAVŠ
Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti (IGA/2012/06)20122014IGAH. SkalickáKEP ŠAVŠKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected