ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 106

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Ambasador - Utilization of marketing potential of company employees to increase sales (ŠA2015001)
2016
2016
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Analysis of public opinion on selected elements of quality of life in the Rychnov and Mladá Boleslav regions (ŠAVŠ20170019)
2017
--
Smluvní výzkum
AU ŠAVŠ
Analysis of selected impacts of charges for above-limit CO2 emissions on the corporate and national economy
2020
--
SIGA
KFU ŠAVŠ
Analysis of the transfer of the work possition to the successors (ŠAVŠ20180022)
2018
2019
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
20152017
Specifický výzkum
J. Bokšová
KFU ŠAVŠ
Aspekty lokalizace v nadnárodních společnostech (MM/10/01)
2010
2012
IGAŠAVŠ
Automatic GLT delivery concept at M1 assembly hall (ŠAVŠ20190009)20192019Smluvní výzkumR. Lenort
KRVLK ŠAVŠ
Benchmarkingová studie procesů strategického logistického řízení nákupu (SI2014001)
2014
2014
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Brand management v automobilovém průmyslu. (MM/07/01)
20072009
IGA
ŠAVŠ
Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z oblasti automobilového průmyslu (IGA/2012/03)20122014
IGA
R. LenortKLAT ŠAVŠ
Company and its partners - Utilization of the potential of the fleet market (ŠAVŠ20160014)20162016Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Concept of Optimal FTS Use in M1 Hall (ŠAVŠ20180010)20182018Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Concept of the creation and implementation of the MilkRun delivery system in inbound transport Siemens Mohelnice (ŠAVŠ2016005)
2016
2016Smluvní výzkumKLAT ŠAVŠ
Concepts of statistical data processing and macroeconomic analysis (ŠAVŠ20180025)20182018Smluvní výzkum
KKM ŠAVŠ
Concepts of statistical data processing and macroeconomic analysis III.
20192019Smluvní výzkumP. Mertlík
KEP ŠAVŠ
Concepts of statistical data processing and macroeconomic analysis IV. ( ŠAVŠ20200006)
2020
--Smluvní výzkumP. MertlíkKEP ŠAVŠ
Concepts of sttistical data processing and macroeconomic analysis (ŠAVŠ20170006)20172017
Smluvní výzkum
P. MertlíkKIKM ŠAVŠ
2020--Rámcové programy EKL. Stejskalová
KJPIK ŠAVŠ
Design of logistic concept for handling empty pallets and chassis at M13 (ŠAVŠ20170018)
2017
2017
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Developing New Distribution Skills for SMES and HEI Students (DNDS)
2011
2014
Rámcové programy EK
P. ŠtrachKMM ŠAVŠ
Diversity wins - Adaptation of training materials to the cultural environment of the CR (ŠAVŠ20190013)
2019--
Smluvní výzkum
D. SieglováKJPIK ŠAVŠ
E - tests
2009
2009JinýP. PříbramskáKJPIK ŠAVŠ
ECOSOFT - standartization task (ŠAVŠ20170014)2017
2017
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Elektronická podpora pedagoga v procesu výuky (IGA/2012/17)20122013
IGA
M. JuhasKIKM ŠAVŠ
Enforcement of industrial property rights in the European Union and China (IGA/2012/8)20122014
IGA
M. Černý
KP ŠAVŠ
ERASMUS
2007
2014
Jiný
L. Stejskalová
KJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry2011
2011
Jiný
L. Stejskalová
ICJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry20122012
Jiný
KJ ŠAVŠ
      Global Management in Automotive Industry
2013
2013JinýKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course
2011
2011Jiný
ICJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course
2012
2012
JinýL. StejskalováKJ ŠAVŠ
Erasmus Intensive Language Course20102010JinýICJ ŠAVŠ
Europa im Wandel
2004
2018
Jiný
KJPIK ŠAVŠ
EU's possibilities and powers and the target of highly competitive social market economy set by the Article 3, paragraph 3 of TEU (14-23623S)20142016Projekt CEPV. Šmejkal
KEP ŠAVŠ
Expert support for the implementation of the One Piece Flow concept at Siemens Mohelnice (ŠAVŠ20190010)
2019
2020Smluvní výzkum
KRVLK ŠAVŠ
Exploratory qualitative research of sustanability reporting models and processes in industrial companies and their supply chains
2019
2019
Jiný
KRVLK ŠAVŠ
Factors influencing the motivation of foreigner employees to integrate in the Czech Republic (SGS/2019/01 Švejdarová)2019--
Specifický výzkum
E. ŠvejdarováKRLZ ŠAVŠ
Faktory ovlivňující integraci pracovníků cizinců
2020
--
Institucionální podpora na rozvoj VO
KRLZ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry20142014
Jiný
KJ ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry
2016
2016
Jiný
KJPIK ŠAVŠ
Global Management in Automotive Industry
20172017
Jiný
L. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Green Solutions for Business and Industry (GSBI)
2014
2017
Rámcové programy EK
R. Lenort
KLAT ŠAVŠ
Harmonizace individuálních a kontextuálních předpokladů efektivního vedení a (sebe)rozvoje lidí v organizaci. (MM/07/02)2007
2009
IGA
ŠAVŠ
Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analytický přístup versus tradiční neoklasická metodologie
2010
2012
IGAR. Čižinská
ŠAVŠ
Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků (IGA/2012/01)
2012
2014
IGA
T. Krabec
KFU ŠAVŠ
Image of PL - ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ2018003)
2018
2018
Smluvní výzkum
P. Štrach
KMM ŠAVŠ
Image of PL - ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20180003)
2018
2018
Smluvní výzkum
KMM ŠAVŠ
Joint Enterprise University Learning2017--Rámcové programy EK
RIO AU ŠAVŠ
Koncepce druhé generace projektu EDIS v rámci interní nákladní dopravy společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015005)
2015
2015
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Koncepce komplexního a udržitelného řešení vstupu nákladní a osobní přepravy a zaměstnanců do společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA2015002)
2015
2015
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Koncepce výuky odborného německého jazyka v kombinované formě studia- tvorba učebních distančních opor (IGA/2012/16)
2012
2016IGAM. ŽáčkováKJPIK ŠAVŠ
KREDO
2013
2016
Jiné veřejné zdrojeŠAVŠ
Leonardo da Vinci
20052007JinýL. StejskalováICJ ŠAVŠ
Letní škola českého jazyka2011
2011
Jiný
ICJ ŠAVŠ
Methodologiacal support of simulation studies in production and logistics processess ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20160015)
2017
2018
Smluvní výzkum
R. LenortKLAT ŠAVŠ
Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie a práva (s aplikací na EU) (IGA/2012/15)20122013
IGA
S. Šaroch
KE ŠAVŠ
National Convention on EU - theme: "Internal market as a tool of convergence" (ŠAVŠ20180023)2018
2018
Smluvní výzkum
KEP ŠAVŠ
National Convention on EU - topic: "Benefits and risks of globalization for trade and investment" (ŠAVŠ20170023)
2017
2017
Smluvní výzkum
S. Šaroch
KEP ŠAVŠ
National Convention on EU - topic: "The Future of the Euro area and Czech Republic" (x)
2017
2017
Smluvní výzkum
S. Šaroch
KEP ŠAVŠ
Navazující magisterský studijní program ŠAVŠ
2004
2008
JinýP. ŠulcŠAVŠ
Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu (SIGA/2014/01)20142016SIGAD. Staš
KLAT ŠAVŠ
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století (SGS/2015/02)
2015
2017
Specifický výzkum
KLAT ŠAVŠ
Návrh projektu EU programy Leonardo da Vinci - Program celoživotního vzdělávání
2009
--JinýKJPIK ŠAVŠ
New challenges of e-Government in the European context for increasing the competitiveness of the Czech Republic (TL01000147)
2018
2021
Projekt CEP
KFU ŠAVŠ
Nové jevy v soutěžní politice a právu EU (IGA/2012/05)20122014
IGA
KEP ŠAVŠ
Nový
2019
--
Smluvní výzkum
R. LenortRVV AU ŠAVŠ
Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy. (FŘ/07/02)
2007
2009IGA
ŠAVŠ
Počítačová simulace logistických procesů I. (IGA/2012/14)
2012
2013
IGA
J. Štoček
KLRK ŠAVŠ
Pokročilé metody statistické kontroly procesu (IGA/2012/09)
20122014IGA
KLAT ŠAVŠ
Preparing to build an eGovernment cloud of the Czech Republic (C7.1)2016
2018
Jiné veřejné zdroje
KI ŠAVŠ
Prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ŠAVŠ
2007
2008
Jiný
P. ŠulcKMS ŠAVŠ
Prognosis of defects and warranty costs against rusting - application to warranty dates of selected model series and years of production (ŠAVŠ20160012)
2016
2016
Smluvní výzkumKIKM ŠAVŠ
Prognosis of the number of defects and warranty costs against rusting - Functional specification of the forecasting tool (ŠAVŠ20160009)
2016
2016
Smluvní výzkum
KIKM ŠAVŠ
Progresivní pohled na průběh výrobního procesu s využitím komplexní systémové analýzy dat o průchodu zakázky evidenčními body. (TP/07/01)
2007
2009IGA
ŠAVŠ
Předběžná studie využití automotive řešení v inbound transportu společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice u vybraných dodavatelů (SI2015002)
2015
2015
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Reduction of safety risks due to welding operations (ŠAVŠ20200001)
2020
--
Smluvní výzkum
D. StašKRVLK ŠAVŠ
Research on the application of computer simulation in the field of logistics planning ŠKODA AUTO a.s. (ŠAVŠ20160006)
2016
2016
Smluvní výzkum
KLAT ŠAVŠ
Risk Analysis of India Project Depending on the Development of Selected Macroeconomic Indicators (ŠAVŠ20180005)
2018
2018
Smluvní výzkum
P. MertlíkKIKM ŠAVŠ
SOCRATES2005
2007
Jiný
ICJ ŠAVŠ
Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu. (FŘ/07/01)2007
2009
IGAR. Čižinská
ŠAVŠ
Study of the use of satellite photography technology in industrial corporations. (ŠAVŠ20160013)2016
2016
Smluvní výzkumR. LenortKLAT ŠAVŠ
Survey monog ŠA emplozees - intra - corporate image of the purchasing department (ŠAVŠ20160018)
2017
2018
Smluvní výzkum
P. Štrach
KMM ŠAVŠ
Sustainability in the practice of retail companies and in the behavior of Czech consumers (SGS/2020/01 Jaderná)
2020
--
Specifický výzkumKMM ŠAVŠ
Technical solution of the ship lift Orlík (ORLIK2020)
2020
--Smluvní výzkumKSE ŠAVŠ
The green product of car makers and its perception by various generations of Czech consumers (SGS/2018/01 Jaderná)
2018
2019
Specifický výzkum
E. Jaderná
KMM ŠAVŠ
The impact of managerial characteristics, practices and ideologies on decision-making in Czech-German company internationalization relations
2019
2019Jiné veřejné zdroje
KMM ŠAVŠ
The Support of the Diffusion of the European Integration Research (CZ.1.07/2.3.00/09.0128)
2009
2017
Jiný
KEP ŠAVŠ
The taxation of foreign passive income for groups of companies (IGA/2012/11)
2012
2013
IGA
KP ŠAVŠ
The younger generation´s perceptions of green marketing with applications in the automotive market (SIGA/2016/01)
2016
2017SIGAJ. PřikrylováKMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem
20072009IGAM. Žáčková
KJPIK ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)20072009
IGA
ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)
20072009IGAM. Žáčková
IMM ŠAVŠ
Tvorba koncepce vysokoškoslké výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (CJ/07/01)
2007
2009
IGA
ŠAVŠ
Versatilita organizačního managementu a její reflexe v oblasti podnikové kultury (IGA/2012/07)20122015IGAKRLZ ŠAVŠ
Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly (IGA/2012/02)
2012
2014
IGA
KMM ŠAVŠ
Vlivy reálné konvergence na cenové přizpůsobování v měnové unii a její dopady na konkurenceschopnost ekonomiky (IGA/2012/04)
2012
2014
IGAV. Žďárek
KEP ŠAVŠ
Výběr a implementace nového informačního systému ŠAVŠ
2006
2009
JinýŠAVŠ
Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v EU a Číně (IGA/2012/08)
2012
2014
IGA
M. Černý
KEP ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky (IGA/2012/13)
2012
2015IGAKJPIK ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia, a jejich implementace v rámci pravidelné výuky.
2012
2015
IGAKJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu2012
2015
IGA
KJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu.
2012
2015
IGA
L. Stejskalová
KJ ŠAVŠ
Vytvoření e-learningových opor pro studenty kombinované i prezenční formy studia včetně implementace výuky akademické angličtiny do studijních programů: Inovace studia anglického jazyka v bakalářském a magisterském studijním programu. (IGA/2012/12)2012
2015
IGA
L. StejskalováKJPIK ŠAVŠ
Wage convergence in SE countries (ŠAVŠ20190011)
20192019Smluvní výzkumP. Mertlík
KEP ŠAVŠ
Winners and Losers of the Process of Economic and Institutional Integration of the Central European Countries in the European Monetary Union. (402/06/1445)
2006
2008
Projekt CEP
S. Šaroch
ŠAVŠ
Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti (IGA/2012/06)
2012
2014
IGA
H. Skalická
KEP ŠAVŠKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected