Summary of topics offered - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | Ř | S | V | Z | 1 | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Americko-čínska obchodní válka a její význam pro mezinárodní obchod
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠDetails of topic0 / 2
--
2.DTBřímě cizáctví
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Critical incidents as a resource for intercultural training programs in business or university exchange
Sieglová, D.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)N-EMEN
N-EM
--
N-EM-GPME
NMME
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / ----
4.
DT
Foreign socio-cultural features in advertisement and their impact on the major society consumers’ behavior
Sieglová, D.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
--
N-EM-GPME
NMME
--
NMM
--
ŠAVŠDetails of topic
0 / 1
--
5.DTHeadquarters-subsidiary relationshipŠtrach, P.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic3 / 1 Soudek, J.
Janošek, J.
Zejdová, K.
6.
DT
Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných zemí
Šaroch, S.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic
2 / 3
7.
DT
Influencer marketing v moderním komunikačním mixu
Volfová, H.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Jádro produktu a jeho vliv na chování spotřebitele
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
--
ŠAVŠ
Details of topic2 / 2 Fabiánová, V.
Salwender, L.
9.
DT
Jazyková politika a jazykový management v korporátní praxi
Sieglová, D.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)N-EM
N-EMEN
N-EM-GPME
--
--
NMME
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 5
--
10.
DT
Jazyková politika a jazykový management v korporátní praxiSieglová, D.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 5
Vaňková, T.
11.DTKnowledge managementPechová, J.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 2 Dvořáková, L.
12.
DT
Kritické incidenty na pozadí interkulturní přípravy pro firemní nebo akademickou praxi
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 5 Kuvykova, D.
13.
DT
Language policy and language management in corporate practices
Sieglová, D.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
--
N-EM-GPME
NMME
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 5--
14.
DT
Marketingová komunikace autonomních automobilůPřikrylová, J.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic
2 / 1
15.DT
Momenty překvapení v zákaznickém procesu a jejich vazba k zákaznické spokojenosti
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 1
Kozák, T.
16.DT
Návrh integrované marketingové komunikace vybrané firmy
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠDetails of topic2 / 3
17.DTNudge management a práce s diversitou v manažerské praxi: Případová studie.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EM-GPME
--
--
NMME
ŠAVŠ
Details of topic
0 / --
--
18.
DT
Proces výběru mezinárodního trhu
Přikrylová, J.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Regionální a globální povaha nadnárodních firemŠtrach, P.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
20.DT
Řízení rizik v podniku
Beránek, M.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic0 / 2
--
21.DT
Service Development through Blueprinting
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)N-EM
N-EMCZ
N-EM-MAR
--
--
NMM
ŠAVŠDetails of topic
0 / 1
--
22.
DT
Spotřebitelské profilování v retailuVolfová, H.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic1 / 1
23.
DT
Systémový přístup k vnitřnímu kontrolnímu systému v podniku
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 1
Drobotová, M.
24.
DT
Vliv země původu značky na formy vstupů na zahraniční trhy a tržní strategie
Přikrylová, J.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 1
Seitov, R.
25.
DT
Vnímání certifikátů udržitelnosti českými spotřebiteli
Jaderná, E.Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)N-EMCZ--NMM
ŠAVŠ
Details of topic0 / 1
--
26.DTVnímání udržitelných aktivit retailových firem českými spotřebiteliJaderná, E.
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
NMM
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 1 Vondráček, M.
27.
DTVýznam a role Chatbotu v MarketinguDepartment of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠDetails of topic0 / 2
--
28.DT
Význam a role kontextuálního marketingu
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 2
Šulc, T.
29.
DT
Zákaznický proces: Digitální touchpoints
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
--
N-EM-MAR
NMM
--
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 1
30.DT1. „Critical incidents“ na pozadí interkulturní přípravy pro firemní nebo akademickou praxi
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EM-GPME
--
--
NMME
ŠAVŠ
Details of topic
0 / ----
31.
DT
2. Language policy and language management in corporate practices
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
--
N-EM-GPME
NMME
--
ŠAVŠDetails of topic
0 / 5
--