Summary of topics offered - Department of Law and Economics (ŠAVŠ)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Programme:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyTrack
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DTAgresivní obchodní praktiky z pohledu práva EU.Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2--
2.
DTAkcionářské žaloby Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPPE
NMPP
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
3.DTAlternativní metody řešení případů narušení soutěžního práva – výhody a úskalí z pohledu podnikuŠmejkal, V.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1--
4.
DT
Aplikační předpoklady Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Valdhans, J.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Arbitráž jako nástroj řešení mezinárodních obchodních sporů
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 2
Kynclová, K.
6.
DT
Buzz MarketingFrischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠDetails of topic
0 / --
--
7.
DT
Dědická smlouva
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Doménová jména a jejich právní ochrana
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
9.
DTElektronické veřejné rejstříky
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / --
--
10.
DT
Evropská ochrana hospodářské soutěže versus dominantní tendence globalizace podnikání, obchodu a investic
Šmejkal, V.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 3
--
11.
DT
Evropská soutěžní síť (ECN) z pohledu podniku – analýza přínosů a rizik
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPPE
NMPP
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1--
12.DT
Geneze přístupu Soudního dvora EU k opatřením s rovnocenným účinkem množstevním omezením volného pohybu zboží
Šmejkal, V.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPPE
NMPP
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Jednotné evropské statuty obchodních společností a družstev – analýza výhod a úskalí pro podnikatele
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic0 / 1--
14.
DT
Klamavé obchodní praktiky z pohledu práva EUFrischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic0 / 1--
15.DTKolektivní vyjednávání a spolurozhodováníFlek, V.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPPE
NMPP
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2--
16.
DT
Koncentrované a rozptýlené vlastnictví a jeho vliv na řízení akciových společností
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / ----
17.DT
Kritérium ochrany integrace vnitřního trhu v aplikaci soutěžních předpisů EU
Šmejkal, V.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Kvalifikovaný akcionářDepartment of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠDetails of topic
0 / 2
--
19.
DT
Legální omezení volného pohybu podnikatelů v aktuální legislativě EU a judikatuře Soudního dvora EU
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic0 / 1
--
20.
DT
Lichva
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic0 / 2--
21.
DT
Možnosti podnikání před dosažením 18 roku věku podnikatele
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic0 / 2
--
22.
DT
Možnosti průběhu státních bankrotůŠaroch, S.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
1 / 5 Pavlas, L.
23.
DT
Nároky kupujícího při porušení smlouvy prodávajícím z vad zboží dle Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic0 / 1--
24.
DT
Obchodní podmínky ve vztahu mezi českým podnikatelem a spotřebitelem z ČR i z jiného členského státu EU
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Obchodní podmínky – analýza výhod a rizik pro podnikatele i spotřebitele
Černý, M.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
N-EM-GPP
--
--
NMPP
--
NMPP
--
NMPPE
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
26.DTOchrana duševního vlastnictví na internetuČerný, M.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
27.DT
Ochrana osobnosti v reklamě
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Ochrana spotřebiteleČerný, M.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic0 / 2--
29.
DT
Ochrana spotřebitele v procesu uplatňování odpovědnosti za vadyFrischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / --
--
30.
DT
Ochrana značky proti padělání
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠDetails of topic0 / 2--
31.
DT
Ochranné známky v mezinárodním obchodě
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
32.
DT
Olympijská symbolika a její právní ochranaFrischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
33.
DTOsobní bankrotFrischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2--
34.
DT
Parazitující reklama a její nekalosoutěžní a známkoprávní aspektyČerný, M.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
35.
DT
Participace zaměstnanců na řízení obchodních korporací
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / --
--
36.
DT
Plagiátorství ve vědecké práci z pohledu autorského práva
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠDetails of topic0 / ----
37.
DT
Podnikání v cestovním ruchu z pohledu ochrany spotřebitele
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
N-EM-GPP
--
--
NMPP
NMPPE
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠDetails of topic
0 / 1
--
38.
DT
Podnikání v cestovním ruchu z pohledu práva
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1--
39.
DT
Porovnání strategií ochrany duševního vlastnictví uplatňované velkými, malými a středními podnikateliDepartment of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAUniDetails of topic0 / 2--
40.
DT
Práva zaměstnanců dle Listiny základních práv EU a jejich prosazování
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
NMPPŠAVŠDetails of topic0 / 2
--
41.
DT
Právní aspekty odměňování členů statutárních orgánů obchodních korporací
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
42.DT
Právní postavení internetového obchodu RC-AUTA.EU ve vztazích s odběrateli z České republiky a ze Slovenska
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic0 / 1--
43.
DT
Právní postavení internetového obchodu RC-AUTA.EU ve vztazích s odběrateli z České republiky a ze Slovenska
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
44.
DTPrávní prostředky ochrany proti padělání v mezinárodním obchoduDepartment of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
45.DTPrávní regulace reklamy z hlediska ochrany dětí a mládežeFrischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2--
46.
DT
Právní regulace reklamy z hlediska ochrany seniorůFrischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠDetails of topic0 / 2
--
47.
DT
Právní režim mezinárodní obchodní transakceValdhans, J.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic0 / 1
--
48.
DTPrávní úprava spotřebitelských soutěží
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2--
49.
DTPrávo EU a zákaz diskriminace na pracovišti
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ--NMPPŠAVŠDetails of topic
0 / 4
--
50.
DT
Právo EU o sociálním zajištění migrujících občanů EUŠmejkal, V.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic
0 / --
--
51.
DTPřistoupení a vystoupení z EU z hlediska dopadů na postavení podnikateleŠmejkal, V.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic
0 / 3
--
52.
DT
Regulace rozhlasového a televizního vysílání.Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic0 / 1--
53.DT
Regulace tabákové reklamy
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
54.
DTReklama a její mimoprávní regulace a autoregulaceFrischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPP
--
NMPPE
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
55.
DT
Reklamační proces dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
56.
DT
Reorganizace jako forma řešení úpadku
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / --
--
57.
DT
Rodinný závod v českém právuDepartment of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMEN
N-EMCZ
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPPE
NMPP
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / --
--
58.DT
Smlouva o dílo ve fotografických a audiovizuálních službách
Frischmann, P.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠDetails of topic
1 / 2
59.DT
Squeeze Out v českém korporačním právu
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EM
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM-GPP
--
--
--
NMPP
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2--
60.
DT
Státní zájem jako výjimka ze svobod vnitřního trhu EU
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPPE
NMPP
--
ŠAVŠDetails of topic0 / --
--
61.DTTaktika při uzavírání obchodních smluvČerný, M.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
62.DTTechnické a právní aspekty zavedení eura jako národní měnyFlek, V.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
63.DTTime-Sharing
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
64.DT
Transparentnost vlastnických vztahů v podnikání
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
N-EM
N-EMEN
--
N-EM-GPP
--
NMPP
--
NMPPE
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
65.DTTzv. sociální dumping a právo EU
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic0 / 2--
66.DT
Úprava veřejných zakázek v ČR z pohledu míry korupčního prostředí společnosti.
Frischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMEN
N-EM
N-EMCZ
--
N-EM-GPP
--
NMPPE
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--
67.DTVnější obchodí vztahy EU - režimy obchodně investiční spolupráce se třetími zeměmiDepartment of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
--
--
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 3
--
68.DTVšeobecně známá ochranná známkaFrischmann, P.Department of Law and Economics (ŠAVŠ)N-EMCZ
N-EMEN
N-EM
--
--
N-EM-GPP
NMPP
NMPPE
--
ŠAVŠ
Details of topic0 / 1--
69.
DT
Zákaz podprahové reklamy a její postihDepartment of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EM
N-EMEN
N-EMCZ
N-EM-GPP
--
--
--
NMPPE
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 1
--
70.
DT
Základní práva zaměstnavatele a jejich ochrana v právu EUŠmejkal, V.
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
N-EMCZ
--
NMPP
ŠAVŠ
Details of topic
0 / 2
--