Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Rektorát: Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav I

Web:
http://www.savs.cz
E-mail:
  
Rektor:
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Prorektor:
Prorektorka:Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Prorektor:
Kvestorka: