Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Rektorát: Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav I

Web:http://www.savs.cz
E-mail:info@is.savs.cz
  
Rektor: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Prorektorka pro zahraniční vztahy:Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů:prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality:Mgr. Petr Šulc
Kvestor:
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůUčebny
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůUčebny
Informace o univerzitě
Informace o univerzitě