Pracoviská - ICT a organizace

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

     ICT a organizace
Telefón: +420 730 803 109Fax: -- neuvedené --E-mail: svejdar@is.savs.cz
Vedúci: Mgr. Luděk Švejdar
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam