Pracoviště - Organizace, provoz a ICT

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

     Organizace, provoz a ICT
Telefon: +420 730 803 109Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Luděk Švejdar
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Zaměstnanci