Pracoviská - Katedra marketingu a managementu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

KMM     Katedra marketingu a managementu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --