Pracoviště - Katedra marketingu a managementu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KMM     Katedra marketingu a managementu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: strach@is.savs.cz
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --