Pracoviská - ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|||
|
KRVLK|KI|KKM||KJPIK
|
|F
|
|R

KEP     Katedra ekonomie a práva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

KFU     Katedra financí a účetnictví
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyZáverečné práce

KMM     Katedra marketingu a managementu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

KSE     Katedra strojírenství a elektrotechniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

KRVLK     Katedra řízení výroby, logistiky a kvality
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

KI     Katedra informatiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieZáverečné práce

KKM     Katedra kvantitativních metod
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

KRLZ     Katedra řízení lidských zdrojů
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: pavlica@is.savs.cz
Vedúci: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

KJPIK     Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Pavlína Příbramská
Sekretariát: -- neuvedené --

     MBA program
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

     Provozní útvary
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
     Controlling, účetnictví, nákup a Treasury
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: tomas.starek@savs.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
     Organizace, provoz a ICT
Telefón: +420 730 803 109
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Luděk Švejdar
Sekretariát: -- neuvedené --

          
     Personalistika
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznamPublikácie
Brožúra publikácií
Telefónny zoznamPublikácie

          
     PR, obchod a marketing
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: martina.vulcova@savs.cz
Vedúci: Bc. Hana Loskot, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
     Právní služby
Telefón: +420 326 823 024
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

     Akademické útvary
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
ProjektyBrožúra publikácií

          
     Knihovna
Telefón: +420 326 823 060
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
     Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dr. Jan Lachman
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Zamestnanci

               Studijní oddělení
Telefón: +420 326 823 040
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Lucie Kočí
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce

               Zahraniční oddělení
Telefón: +420 326 823 003Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

     Sekretariát rektora
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam