Pracoviště - ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KEP|KFU|KMM|KSE|KRVLK|KI|KKM|KRLZ|KJPIK|MBA
PU|AU

KEP     Katedra ekonomie a práva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: pavel.neset@savs.cz
Vedoucí: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KFU     Katedra financí a účetnictví
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: boksova@is.savs.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KMM     Katedra marketingu a managementu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: strach@is.savs.cz
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KSE     Katedra strojírenství a elektrotechniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KRVLK     Katedra řízení výroby, logistiky a kvality
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KI     Katedra informatiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací

KKM     Katedra kvantitativních metod
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Petr Šulc
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KRLZ     Katedra řízení lidských zdrojů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: pavlica@is.savs.cz
Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

KJPIK     Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: pavlina.pribramska@savs.cz
Vedoucí: Mgr. Pavlína Příbramská
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

     MBA program
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty	Závěrečné práce
Garantované předměty Závěrečné práce

     Provozní útvary
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací

               Controlling a účetnictví
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: tomas.starek@savs.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

               ICT a organizace
Telefon: +420 730 803 109Fax: -- neuveden --E-mail: svejdar@is.savs.cz
Vedoucí: Mgr. Luděk Švejdar
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

               Nákup
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: lenka.rutterlova@savs.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

               Personalistika
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Alena Procházková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací

               PR, prodej a marketing
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: martina.vulcova@savs.cz
Vedoucí: Mgr. Eva Gebauerová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

               Právní oddělení
Telefon: +420 326 823 024Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

     Akademické útvary
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce

               Knihovna
Telefon: +420 326 823 060Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Alena Halířová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

               Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Dr. Jan Lachman
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací

               Sekretariát rektora
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

               Studijní oddělení
Telefon: +420 326 823 040Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lucie Bydžovská
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce

               Zahraniční oddělení
Telefon: +420 326 823 003Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty