Pracoviště - ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KEP
|
|
KMM
|
|
|
KI|
|
KRLZ
|
|MBA
|
F
|
|

KEP     Katedra ekonomie a práva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: pavel.neset@savs.cz
Vedoucí: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

KFU     Katedra financí a účetnictví
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: boksova@is.savs.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
Telefonní seznamPublikace

KMM     Katedra marketingu a managementu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

KSE     Katedra strojírenství a elektrotechniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

KRVLK     Katedra řízení výroby, logistiky a kvality
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

KI     Katedra informatiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
ProjektyPublikaceZávěrečné práce

KKM     Katedra kvantitativních metod
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Petr Šulc
Sekretariát: -- neuveden --

KRLZ     Katedra řízení lidských zdrojů
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Závěrečné práce

KJPIK     Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: pavlina.pribramska@savs.cz
Vedoucí: Mgr. Pavlína Příbramská
Sekretariát: -- neuveden --

     MBA program
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty
Závěrečné práce
Garantované předměty

     Provozní útvary
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
     Controlling, účetnictví, nákup a Treasury
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: tomas.starek@savs.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam

          
     Organizace, provoz a ICT
Telefon: +420 730 803 109
Fax: -- neuveden --
E-mail: svejdar@is.savs.cz
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam

          
     Personalistika
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Alena Procházková
Sekretariát: -- neuveden --

          
     PR, obchod a marketing
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
     Právní služby
Telefon: +420 326 823 024Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam

     Akademické útvary
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

               Knihovna
Telefon: +420 326 823 060
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Alena Halířová
Sekretariát: -- neuveden --

          
     Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Dr. Jan Lachman
Sekretariát: -- neuveden --

               Studijní oddělení
Telefon: +420 326 823 040
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lucie Kočí
Sekretariát: -- neuveden --

          
     Zahraniční oddělení
Telefon: +420 326 823 003
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Sekretariát: -- neuveden --

     Sekretariát rektora
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci