Pracoviště - Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KJPIK     Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Pavlína Příbramská
Sekretariát: -- neuveden --