Pracoviště - Katedra řízení lidských zdrojů

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KRLZ     Katedra řízení lidských zdrojů
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: pavlica@is.savs.cz
Sekretariát: -- neuveden --