Pracoviště - Katedra řízení lidských zdrojů

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KRLZ     Katedra řízení lidských zdrojů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: pavlica@is.savs.cz
Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat