Pracoviště - Katedra financí a účetnictví

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KFU     Katedra financí a účetnictví
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: boksova@is.savs.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --