Pracoviská - Katedra financí a účetnictví

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

KFU     Katedra financí a účetnictví
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --