Pracoviská - Katedra ekonomie a práva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

KEP     Katedra ekonomie a práva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: pavel.neset@savs.cz
Vedúci: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --