Pracoviště - Katedra ekonomie a práva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KEP     Katedra ekonomie a práva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: pavel.neset@savs.cz
Sekretariát: -- neuveden --