Návod na prvé prihlásenie do AIS

Akademický informačný systém ŠAVŠ je prístupný z ľubovoľného počítača pripojeného do celosvetovej siete Internet (počítače všetkých fakúlt toto spĺňajú, k Internetu sa môžete pripojiť aj z domu pomocou modemu). Je však potrebné mať nainštalovaný webový prehliadač (v ľubovoľnom operačnom systéme). Aj keď je možné použiť akýkoľvek prehliadač, primárne sú naše stránky testované s prehliadačom Microsoft Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox.

Pre prvé prihlásenie do AIS použite nasledujúci odkaz: https://is.savs.cz/auth/

Pokiaľ budete mať nejaké problémy s prihlásením do Akademického informačného systému alebo jeho používaním, môžete sa s dôverou obrátiť na elektronickú adresu ais@is.savs.cz, ktorú pravidelne sledujú systémoví integrátori.

Rad služieb Akademického informačného systému je dostupný iba po autentizácii používateľa svojím prístupovým menom a heslom. Každý používateľ systému obdŕža kartičku s úvodnými inštrukciami, používateľským menom (login) a heslom (password).

Pokiaľ ste tieto úvodné informácie pri nástupe do pracovného pomeru neobdržali, kontaktujte systémového integrátora. Študenti dostávajú tieto informácie pri nástupe do štúdia na študijnom oddelení.

Súčasťou prihlasovacieho formulára je nastavenie doby platnosti prihlásenia, čo je minimálna doba nečinnosti, po ktorú budete v systéme prihlásený. Implicitne je nastavená na jeden deň.

Ak sa Vám po zadaní správnych prihlasovacích údajov opäť otvorí okno s prihlasovacím formulárom, nemáte v prehliadači povolené ukladanie cookies. Cookies umožňujú jednoznačnú identifikáciu používateľa a ich povolenie vo Vašom prehliadači je nutné k úspešnému prihláseniu. Prehliadače mávajú cookies implicitne povolené. Či sú cookies vo Vašom prehliadači povolené môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom (vyberte prehliadač, ktorý používate).

Pri prihlasovaní do Akademického informačného systému sa Vás môže prehliadač spýtať na uloženie hesla. Uloženie hesla do prehliadača neodporúčame najmä v prípade, ak sa prihlasujete z počítača, ktorý používa viac používateľov. Vaše heslo potom môže byť zneužité.

Po prihlásení si každý používateľ môže heslo do informačného systému zmeniť, požiadavky na bezpečné heslo sú uvedené v príslušnej aplikácii.

Na zvýšenie bezpečnosti Vašich osobných údajov sme na komunikáciu so systémom zvolili zabezpečovací protokol SSL, čo je celosvetovo uznávaný štandard pre bezpečnú komunikáciu na Internete. Používajú ho aj veľké české banky pre tzv. homebanking. Základný princíp SSL je v tom, že sa medzi serverom a Vaším počítačom vymieňajú elektronicky podpísané certifikáty, ktoré si jednotlivé strany overujú (z čoho vyplýva, že do šifrovaného toku dát nie je možné podstrčiť žiadne údaje). Aby bolo možné prácu s certifikátmi uľahčiť, zavádzajú sa tzv. certifikačné autority, ktoré umožňujú transparentnú a takmer neviditeľnú kontrolu tohto šifrovaného kanála. Vďaka tomuto pre používateľa veľmi zjednodušenému postupu je potrebné iba nastaviť Váš prehliadač tak, aby dôveroval našej certifikačnej autorite, ktorou je Common Certification Authority - Milan Šorm CA.

Vo verejnej časti Dokumentového servera je v priečinku Dokumentácia AIS - 'Oficiálna dokumentácia pre všetkých používateľov' pripravená používateľská dokumentácia.