Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Filip Kozák
Identification number: 2806
University e-mail: 2806 [at] is.savs.cz
 
B 62 08  Economics and Management (ŠAVŠ)
Bachelor type of study, part-time form
Business Administration and Sales, study successfully completed

          
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Event marketing
Written by (author): Bc. Filip Kozák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
MUDr. Jana Mádlová, MBA
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Event marketing
Summary:Cílem této bakalářské práce je objasnit pojem event marketing a analyzovat plánování, přípravu a organizaci firemního meetingu reklamní agenturou Medworld pro významného klienta. V teoretické části byly shrnuty základní infomrace o oblasti marketingové komunikace a objasněny souvislosti event marketingu s ostatními nástroji komunikačního mixu. Praktická část bakalářské práce se následně věnuje analýze aplikace teoretických poznatků v praxi. Na konkrétním případu firemního eventu pořádaného reklamní agenturou pro zahraničního klienta, je názorně ukázáno jak plánování pomocí strategie 5 W funguje v praxi. V závěru práce jsou poté uvedeny doporučení a návrhy možných zlepšení.
Key words:event marketing, komunikační mix, plánování, zákazník, reklamní agentura, strategie 5W, marketingová komunikace, CEE region meeting, event

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.