Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

Contacts     Graduate
     
     
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Guerilla Marketing as an Untraditional Form of Marketing
Written by (author):
Department:
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
Summary:
Cílem bakalářské práce je představit moderní trendy v marketingové komunikaci, a to se zaměřením na vybraný trend, tzv. Guerilla Marketing. Teoretická část bakalářské práce je věnována marketingové komunikaci, jejím hlavním cílům, integrované marketingové komunikaci a nově vzniklým soudobým trendům v marketingové komunikaci společně s guerilla marketingem. Praktická část se věnuje metodám guerillové komunikace se spotřebiteli, kde jsou uvedeny pro jednotlivé nástroje realizované marketingové kampaně. Dále je praktická část věnována nejlepším, ale také nejhorším příkladům guerillových kampaní v ČR a zahraničí.
Key words:
Marketing, Guerilla marketing, marketingová komunikace, efektivita , spotřebitel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.